Κοινωνία

Το αργότερο έως την Μεγάλη Εβδομάδα αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες βελτίωσης του κεντρικού προβλήματα του λιμανιού στην Παροικιά της Πάρου – Το ατύχημα και οι εργασίες που διεξάγονται

Σελίδες