Τουρισμός

Πρόταση για ίδρυση καταδυτικών πάρκων στις νησιωτικές περιφέρειες μέσω ποντισμού στο βυθό της θάλασσας ομοιωμάτων χαρακτηριστικών αντικειμένων αρχαίων πολιτισμών (Κυκλαδικού, Μινωϊκού) με σκοπό τη προώθηση του καταδυτικού τουρισμού

Σελίδες