Νάξος: Εστιατόριο ζητάει βοηθητικό προσωπικό (λαντζιέρα)