Νάξος: Οδηγός βαρέων οχημάτων ζητάει μόνιμη εργασία