Να προασπίσουμε την νησιωτικότητα

H προάσπιση της νησιωτικότητας και των κεκτημένων των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, αποτελεί καθήκον των θεσμικών εκφραστών τους αλλά και του κάθε νησιώτη ξεχωριστά. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, με την ομόφωνη απόφασή του σχετικά με την κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε 11 ακόμη νησιά από 1ης Ιουνίου 2016, σε συνέχεια της πρώτης φάσης εφαρμογής του μέτρου σε 5 νησιά τον περασμένο Οκτώβριο.
Το περιφερειακό συμβούλιο συνεδρίασε στην Σύρο την Παρασκευή, στη σκιά μιας ακόμη αναβολής εκδίκασης της  υπόθεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτή τη φορά με ευθύνη του ιδίου του ΣτΕ. Η εκδίκαση ορίστηκε για τις 16 Σεπτεμβρίου 2016.
Μετά από εκτενή συζήτηση για όλες τις πτυχές του ζητήματος, αλλά και των γενικότερων συνεπειών της φορολογικής λαίλαπας που υφίστανται τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ομόφωνα το περιφερειακό συμβούλιο αποφάσισε να προσφύγει εκ νέου στο ΣτΕ για να προσβάλει και το νέο σκέλος της κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα 11 νησιά.
Ωστόσο, έμφαση δόθηκε στον καίριο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ίδια η νησιωτική κοινωνία, στον αγώνα που δίνει η Περιφέρεια μαζί με άλλους θεσμικούς φορείς του Νοτίου Αιγαίου, για να σταματήσει  η βάναυση αντιμετώπιση των νησιών, με μέτρα που ισοδυναμούν με πραγματικό διωγμό.
Με ομόφωνη απόφασή του το περιφερειακό συμβούλιο θέτει ως στόχο την συγκέντρωση 50.000 υπογραφών, από τους φορείς και τους κατοίκους του συνόλου των νησιών του Νοτίου Αιγαίου και όχι μόνο των νησιών στα οποία έχει ήδη καταργηθεί το ειδικό φορολογικό καθεστώς. Οι υπογραφές θα πρέπει να συγκεντρωθούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και  θα συνοδεύσουν ένα κείμενο που θα έχει τον χαρακτήρα και την ισχύ διακήρυξης της νησιωτικότητας.
Εισηγούμενος το θέμα ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γιώργος Λεονταρίτης περιέγραψε την ανάγκη διατύπωσης «μιας ξεκάθαρης, κρυστάλλινης και δημοκρατικής πρότασης» που θα καταγράφει τις επιπτώσεις της εχθρικής και επικίνδυνης πολιτικής που ασκείται σε βάρος των νησιών, ενώ παράλληλα τόνισε πως είναι χρέος όλων των νησιωτών να αγωνιστούν για να ανατρέψουν τις αποφάσεις που θέτουν τα νησιά σε καθεστώς διωγμού. «Στόχος μας – ανέφερε  είναι να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες υπογραφές. Αυτό θα είναι το δόρυ με το οποίο θα τους χτυπήσουμε».

Στο ΣτΕ προσφεύγει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την ακύρωση της απόφασης του ΥΠ.ΠΟ. για την περιοχή του Γκολφ Αφάντου
Απόφαση προσβολής στο Συμβούλιο της Επικρατείας της απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού  με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Ερημοκάστρου – Τραουνού – Αφάντου Νήσου Ρόδου, έλαβε το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, στην συνεδρίαση της Παρασκευής.
Η προθεσμία για την προσβολή με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ λήγει στις 20 Ιουνίου 2016 (με την συμπλήρωση 60 ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης στο ΦΕΚ).
Ειδικότερα, το περιφερειακό συμβούλιο αποφάσισε να ασκήσει αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής για την λήψη απόφασης άσκησης αίτησης ακύρωσης της Υ.Α., λόγω της σπουδαιότητας του θέματος.
Σύμφωνα με την εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη και προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Φιλήμονα Ζαννετίδη, το έννομο συμφέρον της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, είναι πρόδηλο, καθώς η σχεδιαζόμενη επένδυση στο Γκολφ Αφάντου θα συμβάλει καταλυτικά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής. Η εκ των υστέρων μονομερής μεταβολή επί τα χείρω ουσιωδών διαγωνιστικών όρων, επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις που καθιστούν το επενδυτικό εγχείρημα δύσκολα υλοποιήσιμο, σε σχέση με αυτό που ήταν γνωστό κατά τον χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Οι λόγοι ακύρωσης που επικαλείται το περιφερειακό συμβούλιο με την απόφασή του, είναι οι εξής:
–  Μη νόμιμη – στην προκειμένη περίπτωση – έκδοση της Υ.Α. λόγω του ότι στην ουσία αφορά σε μείζονος σημασίας θέμα, το οποίο θα έπρεπε να ρυθμιστεί κανονικά μόνο με Προεδρικό Διάταγμα.
–  Παράβαση της διάταξης του άρθρου 91 του Ν. 1892/1990 κατά την οποία η διαδικασία της οριοθέτησης των ζωνών και του καθορισμού των όρων και των περιορισμών δόμησης, πρέπει να ολοκληρώνεται εντός εξαμήνου από την υποβολής της σχετικής πρότασης από την αρμόδια Αρχαιολογική Εφορία.
– Η έκδοση της Υ.Α. παραβίασε ουσιώδη τύπο της διαδικασίας, αφού σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί αρχαιοτήτων, όφειλε ο υπουργός, πριν από την έκδοση της απόφασής του να ζητήσει και να λάβει γνώμες από συναρμοδίους φορείς στην περιοχή και εν προκειμένω από τον υπουργό Τουρισμού, αρμόδιο για τις εγκαταστάσεις του Γκολφ, καθώς και του ΤΑΙΠΕΔ, αρμοδίου για το ΕΣΧΑΔΑ.

Καμία «έκπτωση» στα επιδοτούμενα δρομολόγια δεν δέχεται το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου
Καμία «έκπτωση» δεν είναι διατεθειμένο να δεχθεί το περιφερειακό συμβούλιο όσον αφορά τις επιδοτούμενες αεροπορικές γραμμές, με δεδομένη την ιδιαιτερότητα του νησιωτικού συμπλέγματος του Νοτίου Αιγαίου και η θέση του αυτή αποτυπώθηκε σε ομόφωνη απόφαση που ελήφθη στην συνεδρίαση της Παρασκευής, που διεξήχθη στη Σύρο.
Όπως είναι γνωστό, το υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων έχει θέσει σε διαβούλευση  την πρόσκληση για την διενέργεια  διαγωνισμού για την τετραετή ανάθεση (από την 1η Οκτωβρίου 2016  έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020) εκτέλεσης 28 “άγονων” αεροπορικών δρομολογίων.
Από το προσχέδιο της πρόσκλησης , που υπογράφει ο υπουργός Υποδομών Χρ.Σπίρτζης, προκύπτει δραστική μείωση της συχνότητας των δρομολογίων όπως και του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων, σε σύγκριση με το καθεστώς που ίσχυσε από το 2012 έως και τον Μάρτιο του 2016. Το προσχέδιο προβλέπει μικρότερο  αριθμό δρομολογίων, ιδίως τους χειμερινούς μήνες, συγκριτικά με αυτό που ίσχυε μέχρι τις 31η Μαρτίου, ενώ διαιρεί το δωδεκάμηνο (από χειμερινή και θερινή περίοδο) σε:
– χαμηλή περίοδο (Νοέμβριος έως και Μάρτιος)
– μέση περίοδο (οι μήνες Απρίλιος, Μάιος, Οκτώβριος) και
– υψηλή θερινή περίοδο (Ιούνιος έως και Σεπτέμβριος)
Βάσει αυτών, το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου έλαβε ομόφωνη απόφαση η οποία έχει ως εξής:
• Καμία μείωση των επιδοτούμενων  δρομολογίων για τη χαμηλή περίοδο
• Αύξηση των δρομολογίων κατά 15% στη μέση περίοδο
• Αύξηση κατά 30% στην υψηλή περίοδο
• Καθημερινή σύνδεση των νησιών με την Αθήνα, όπως και των μικρότερων ακριτικών νησιών με το διοικητικό τους κέντρο
• Μείωση των αεροπορικών ναύλων για τους μόνιμους κατοίκους των μικρών νησιών
Αποφασίστηκε επίσης να σταλεί προσωπική επιστολή προς όλους του βουλευτές Νοτίου Αιγαίου όπου θα τους ζητηθεί να τοποθετηθούν δημόσια για τις θέσεις τους επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News