Προσκλήσεις για υποδομές και Πρόνοια

Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προχωρεί σε ανοιχτές προσκλήσεις σε δύο βασικούς τομείς (λιμενικές υποδομές και Πρόνοια) για υποβολή προτάσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020… Το συνολικό ποσό αγγίζει τα 9,2 εκατομμύρια ευρώ και για τους δύο τομείς η έναρξη υποβολής αιτήσεως είναι στις 8 Φεβρουαρίου και καταλυτική ημερομηνία η 15η Απριλίου του 2016…

Λιμενικές υποδομές

Ξεκινάμε με τη πρόσκληση που έχει σχέση με την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και απευθύνεται στους δήμους: Ρόδου, Σαντορίνης, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου και Σύρου – Ερμούπολης και τα αντίστοιχα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Νότιας Δωδεκανήσου, Σαντορίνης, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου και Σύρου – Ερμούπολης, για την υποβολή προτάσεων έργων της κατηγορίας «Δράσεις αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών ΔΕΔ-Μ», προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 - «Βελτίωση βασικών υποδομών», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν, στοχεύουν στην ανάπτυξη υφιστάμενων λιμενικών υποδομών της Περιφέρειας, που περιλαμβάνονται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και προβλέπονται από το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, για την ενίσχυση των λιμενικών πυλών εισόδου – εξόδου της Περιφέρειας θα χρηματοδοτηθούν:

Η βελτίωση , επέκταση λιμενικών υποδομών, όπως κατασκευή προβλητών, κρηπιδωμάτων, κυματοθραυστών, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις των σύγχρονων μεταφορικών μέσων.

Η υλοποίηση κτιριακών έργων λιμενικής ζώνης, όπως κατασκευή επιβατικών σταθμών, στεγάστρων κα βοηθητικών κτιρίων. Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη για την πρόσκληση αυτή, ανέρχεται σε 5.000.000 € και προέρχεται από πόρους του ΕΤΠΑ. Ως ελάχιστος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται το ποσό των 300.000 € Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι από τις 8.2.2016 έως τις 31.3.2016.

Πρόνοια
Και για το θέμα το Πρόνοια, η σχετική πρόσκληση «Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας» απευθύνεται στους Δήμους: Άνδρου, Θήρας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κω, Λέρου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Ρόδου, Σύρου-Ερμούπολης και Τήνου, για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση βασικών υποδομών», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Επίσης έχουμε και ένα δεύτερο … πακέτο «Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας στα μικρά νησιά της Περιφέρειας» απευθύνεται στους εξής δυνητικούς δικαιούχους: *Δήμους Αγαθονησίου, Αμοργού, Ανάφης, Αντιπάρου, Αστυπάλαιας, Θήρας (για Θηρασιά), Ίου, Κάσου, Κέας, Κιμώλου, Κύθνου, Λειψών, Μεγίστης, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (για Δονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσι, Σχοινούσα), Καλύμνου (για Ψέριμο και Τέλενδο), Νισύρου, Πάτμου, Σερίφου, Σικίνου, Σίφνου, Σύμης, Τήλου, Φολεγάνδρου και Χάλκης, για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν την κατασκευή και εξοπλισμό υποδομών φροντίδας παιδιών, όπως παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, καθώς και την επέκταση/αναβάθμιση υφισταμένων δομών φροντίδας παιδιών, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των κατοίκων της Περιφέρειας σε κοινωνικές υπηρεσίες, ιδιαιτέρως δε εκείνων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη για τις προσκλήσεις αυτές ανέρχεται σε 3.000.000 € και 1.200.000 αντίστοιχα και προέρχεται από πόρους του ΕΤΠΑ.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι από τις 8.2.2016 έως τις 15.4.2016. Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των προς ένταξη πράξεων ορίζεται το ποσό των 300.000 €.

Οι αναλυτικές προσκλήσεις και όλα τα συνοδευτικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.pepna.gr και www.espa.gr.