«Αίολος Κεντέρης 1»: Σε πλειστηριασμό (06/12) και φαβορί η SeaJet

Ήταν από τα πρώτα υπερταχύπλοα, που έφεραν την επανάσταση στην ακτοπλοΐα! Πριν από περίπου 16 καλοκαίρια, το… «θαλάσσιο βέλος» με το όνομα «Αίολος Κεντέρης 1» δρομολογήθηκε από την Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου (ΝΕΛ) και στην Άνδρο και κάλυπτε την απόσταση μέχρι τον Πειραιά, σε 2 ώρες! Στις μέρες μας, το κομψό αυτό γαλλικό σκαρί, βγαίνει σε πλειστηριασμό για 4,5 εκατομμύρια ευρώ, όταν η τιμή αγοράς από την ναυτιλιακή εταιρία της Μυτιλήνης, είχε ξεπεράσει τα 25 εκ. ευρώ. Το πλοίο είχε κατασχεθεί από την Τράπεζα Πειραιώς και η διαδικασία μεταπώλησης, θα γίνει ηλεκτρονικά στις 6 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με έγκυρους ναυτιλιακούς κύκλους που μεταφέρει η ιστοσελίδα enandro.gr ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους για την απόκτηση του είναι και η Sea Jet του Μ. Ηλιόπουλου, που έχει την τεχνογνωσία και την υποδομή λόγω του στόλου των ταχυπλόων που διαθέτει, να το υποστηρίξει τεχνικά, να το επισκευάσει και να το συντηρήσει.
Σύμφωνα με τα στοιχεία στην Ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων Πλειστηριασμών όπου έχει αναρτηθεί η  έκθεση του Δικαστικού Επιμελητή  «το ως άνω πλοίο, εκτίμησα κατά την ημέρα της εκτέλεσης, λαμβάνοντας υπ΄ όψη τη γενική κατάσταση και δυνατότητα πώλησης στην αγορά, αντί ευρώ 4.500.000.

- Τιμή πρώτης προσφοράς: 4.500.000.

- Ποσό για το οποίο επεβλήθη η κατάσχεση:  4.000.000 ευρώ , πλέον των εξόδων εκτελέσεως και επισπευδομένου πλειστηριασμού, όπως αναφέρεται στην κοινοποιηθείσα επιταγή».

- Περιγραφή πλοίου: Το υπό Ελληνική Σημαία Πλοίο με το όνομα «ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι» («AEOLOS KENTERIS I»), εγγεγραμμένο στα νηολόγια Μυτιλήνης, με αριθμό νηολογίου 37, ΙΜΟ 9210103, με Διεθνές Διακριτικό Σήμα SYDK, ολική χωρητικότητα 3560,18 κόρους, καθαρή χωρητικότητα 1872,05 κόρους, μήκος 108,70 μέτρα, πλάτος 15,70 μέτρα, βάθος 4,00 μέτρα και είναι εφοδιασμένο με τέσσερις (4) Ντήζελ μηχανές, ιπποδυνάμεως 32.400 KW έκαστης.

- Τίτλος Κτήσεως: Το ως άνω περιγραφέν και αναγκαστικά κατασχεθέν Πλοίο, περιήλθε στην οφειλέτιδα εταιρεία δυνάμει του πωλητηρίου εγγράφου (Bill of Sale) με ημερομηνία 4 Απριλίου 2000, από την εταιρεία με την επωνυμία «Alstron Leroux Naval» που εδρεύει στο Παρίσι (38 Avenue Kleber, 75116 Paris) Γαλλίας και σήμερα κατέχει Έγγραφο Εθνικότητας του ρηθέντος πλοίου εκδοθέντος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Νόμου. Η κατασχετήρια έκθεση, εκτίνεται επί των κυρίων και βοηθητικών μηχανών και μηχανημάτων, ιστών, λέμβων, αγκυρών, αλυσίδων, κάλων και καλωδίων και επί παντός εν γένει εξοπλισμού συνέργων και ετέρων συστατικών και παραρτημάτων αυτού καθώς και τον πλήρη εξοπλισμό του σκάφους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών.

Όπως αναφέρει στην έκθεση του ο Δικαστικός Επιμελητής «το ως άνω πλοίο βρέθηκε αγκυροβολημένο  50 μέτρα έμπροσθεν της προβλήτας (ντόκος) του ναυπηγείου, ανάμεσα σε δύο  άλλα παροπλισμένα επιβατηγά πλοία με τα ονόματα «ELLI T.» και «ΑΛΚΥΟΝΗ» και ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατή η πρόσβαση στο εσωτερικό του πλοίου για την πληρέστερη περιγραφή των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και του μηχανολογικού εξοπλισμού αυτού, καθώς και για την παραλαβή των εγγράφων ταυτότητας του πλοίου. Το ως άνω πλοίο, με συναίνεση της επισπεύδουσας, το άφησα στη θέση και στην κατάσταση την οποία το βρήκα, χωρίς να εισέλθω στο εσωτερικό του, το έθεσα υπό τη μεσεγγύηση του νομίμου εκπροσώπου της οφειλέτιδας εταιρείας.»

 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News