Ελλάδα: Και με τη βούλα 20 εκατ, ευρώ στους ακτοπλόους

Εως το ποσό των 20 εκατ. ευρώ, μπορεί να φθάσει το ύψος της χρηματοδότησης που θα λάβουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες για τη διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιών και την ανάκτηση του ακτοπλοϊκού δικτύου. Αυτό προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας που δημοσιεύθηκε χθες Κυριακή (22/11) στο ΦΕΚ (22 Νοεμβρίου 2020/ ΤΕΥΧΟΣ Β/Αρ. Φύλλου 5159) .

Σύμφωνα με την απόφαση δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι πλοιοκτήτες -πλοιοκτήτριες εταιρείες και κοινοπραξίες, οι οποίες, λόγω των περιορισμών που ισχύουν αναφορικά με τον επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων πολιτών στα νησιά με πλοία που εκτελούν ακτοπλοϊκά δρομολόγια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του Α΄ Μέρους με Α/Α 18 και του άρθρου 11 του Β΄ Μέρους της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ 69863/2.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4829) συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου του άρθρου 282 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207).

Το ύψος χρηματοδότησης των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου 282 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207), ορίζεται έως του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ και καλύπτεται από πόρους του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ)  Μιχάλης Σακέλλης  σε διαδικτυακή συνέντευξη είχε επισημάνει ότι παρά το γεγονός ότι υπήρξε επιβολή Δημόσιας Υπηρεσίας και αναγκαστική εκτέλεση δρομολογίων, οι αποζημιώσεις που προβλέφθηκαν δεν ήταν επαρκείς.

Είχε δε απαριθμήσει την στήριξη προς τις εταιρείες σε συνολικό ποσό 22 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων,ποσό 17 εκατ. δόθηκε από συμβάσεις Δημόσιας Υπηρεσίας, 5 εκατ. από επιδοτήσεις Εργοδοτικών εισφορών. Ωστόσο ο κλάδος έτυχε και ταμειακών διευκολύνσεων όπως η αναστολή πληρωμών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και δόσεων δανείων, η επιστρεπτέα προκαταβολή κτλ, αλλά και  μέτρων ενίσχυσης της εργασίας, όπως η αναστολή συμβάσεων κτλ.

Επιπρόσθετα οι δανειακές υποχρεώσεις των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου το 2019 ήταν σημαντικά αυξημένες  καθώς ανήλθαν σε €670 εκατ. περίπου από €605 εκατ. το 2018 παρουσιάζοντας μια αύξηση κατά 11% .

Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι η ακτοπλοΐα συνδέει 116 κατοικήσιμα νησιά στα οποία ζει το 14,6% του πληθυσμού. Σύμφωνα δε με μελέτη του Ναυτικού Επιμελητηρίου μέσω της οποία θα διεκδικήσει κονδύλια ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα ευρωπαϊκά ταμεία σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών τα οποία θα δοθούν για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου,  μόνο το 24% του ακτοπλοϊκού στόλου είναι νεώτερα της εικοσαετίας και θα πρέπει να ανανεωθούν το 2040.

Η ηλικία των υπολοίπων πλοίων αναλύεται ως εξής με 13 συμβατικά πλοία με ηλικία άνω των 40 ετών να αντιπροσωπεύουν το 12% του στόλου, 24 πλοία highspeed Pax και Ro-Pax έχουν ηλικία μεταξύ 30-40 ετών και αποτελούν το 23% του στόλου, ενώ 43 πλοία εκ των οποίων 25 Highspeed  και 18 συμβατικά έχουν ηλικία 20-30 έτη, αποτελούν το 41% το στόλου.

Με πληροφορίες από την ιστοσελίδα liberal.gr

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News