Κουφονήσι: Μπήκαν οι βάσεις για τη βελτίωση του λιμανιού

Καλά νέα για το Κουφονήσι, ένα από τα διαμάντια των Μικρών Κυκλάδων, όπου χρόνο με το χρόνο δοκιμάζει τις αντοχές του από την αύξηση των επισκεπτών. Και η δοκιμή αντοχών έχει σχέση με τις υποδομές, αρχίζοντας από το λιμάνι… Το ευχάριστο είναι ότι έχουμε απόφαση… Και δη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η οποία και ενέκρινε την απόφαση εκτέλεσης έργου με τίτλο " Η/Μ εγκαταστάσεις χερσαίας ζώνης λιμένα Κουφονησίων".. Η απόφαση ελήφθη χθες και ανάβει πλέον το «πράσινο φως» για την δημοπράτηση του έργου από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου… Εργο με προυπολογισμό 240.000 ευρώ και από ίδιους πόρους.. .

Τι αναφέρεται στην σχετική απόφαση; «Εγκρίνουμε, την εκτέλεση του έργου: «Η/Μ εγκαταστάσεις χερσαίας ζώνης λιμένα Κουφονησίου», προϋπολογισμού 240.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Tο έργο θα εκτελεστεί με ιδίους πόρους και αποφαινόμενα όργανα το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου ως Προϊσταμένη Αρχή και την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ως Διευθύνουσα Υπηρεσία».

Και τι περιλαμβάνει;

- την επαύξηση και μεταφορά-αντικατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα διανομής

- τοποθέτηση pillars,

- την αναβάθμιση του δικτύου

-ηλεκτροφωτισμού,

- υδροδότησης

- πυρασφάλειας,

- Δίκτυο σωλήνων και αντλία αναρρόφησης λυμάτων,

- την υποδομή Η/Μ για την κατασκευή κτηρίου τουαλετών εντός του λιμένα,

- την τοποθέτηση μεταλλικών ιστών ανάρτησης προβολέων εντός κεντρικού λιμένα,

- Παραλιακό δίκτυο φωτισμού,

- την υποδοχή και τοποθέτηση σωστικών μέσων και σκαλών εξόδου από το νερό....

Και όπως τονίζεται «Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο τις επόμενες μέρες με απόφαση του θα προχωρήσει στη διαδικασία διακήρυξης του διαγωνισμού,,,