Πρόγραμμα Μαζικού Αθλητισμού από το ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι το «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του στον  τομέα  Αθλητισμού  με στόχο την ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού  αρχικά για γυναίκες και πιλοτικά για όλους  ξεκινάει  την Τρίτη 24/2/2015 προγράμματα γυμναστικής για γυναίκες στο Ανοικτό Στάδιο Νάξου τις εξής μέρες και ώρες :

Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή 12:30-13:30 και 19:00-20:00

  1. Τμήμα Γενικής Ορθοσωμικής Γυμναστικής
  2. Τμήμα Παραδοσιακών χορών

Δηλώσεις συμμετοχής έως 20/2/2015 στα γραφεία Διοίκησης του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.(Περιφερειακός δρόμος Νάξου Εγγαρών στον όροφο πάνω από τον 1ο Παιδικό Σταθμό Νάξου) τηλ. για πληροφορίες 2285029423

Απαραίτητη πρόσφατη ιατρική βεβαίωση .

Τα τμήματα θα διαμορφωθούν με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής από την γυμνάστρια του Νομικού Προσώπου κ. Μαύρου Ειρήνη.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Ζ.Τσολάκης