Ευρωπαϊκή Ενωση: Συντονίστρια η Ελλάδα στην Ακαδημία Κατασκόπων

Με γραπτή της, απάντηση, προς τον ευρωβουλευτή του ΚΚΕ Κωνσταντίνο Παπαδάκη, η Υπατη Εκπρόσωπος Εξωτερικών της ΕΕ Φεντερίκα Μογκερίνι, «ομολογεί» πως η Ελλάδα θα παίξει τον ρόλο του συντονιστή στην υπό δημιουργία Κοινή Σχολή Πληροφοριών της ΕΕ, ενώ θα συμμετέχει και η Κύπρος.

Όπως είχε επισημάνει στην ερώτηση του, από τις  23 Νοεμβρίου 2018, ο έλληνας ευρωβουλευτής, ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) προωθείται η ίδρυση «ακαδημίας κατασκοπείας» της ΕΕ, ενώ σχεδιάζεται να ηγείται της ακαδημίας η Ελλάδα με τη συμμετοχή και της Κύπρου. Η «ακαδημία» θα είναι σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ και τις υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών της ΕΕ και θα εκπαιδεύει τα στελέχη των υπηρεσιών πληροφοριών.

Αυτή η εξέλιξη είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη για την Ελλάδα, είχε υπογραμμίσει ο ελληνας ευρωβουλευτής, σε μια περίοδο που οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί οξύνονται, με ευθύνη της κυβέρνησης η χώρα μετατρέπεται σε μαγνήτη ιμπεριαλιστικών επιθέσεων, ενώ ελλοχεύουν όλο και πιο μεγάλοι κίνδυνοι για τον λαό από τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ.

Με την σημερινή απάντηση η Φεντερίκα Μογκερίνι, κάνει σαφές ότι, το έργο για την Κοινή Σχολή Πληροφοριών της ΕΕ αποσκοπεί στη σύσταση Κοινής Σχολής Πληροφοριών της ΕΕ για την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης στους τομείς των υπηρεσιών πληροφοριών και σε άλλους ειδικούς τομείς στο προσωπικό των υπηρεσιών πληροφοριών των κρατών μελών της ΕΕ. Ομολογεί δε ότι, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι μέλη του έργου, ενώ η Ελλάδα έχει ρόλο συντονιστή.

Ακολουθεί η πλήρης απάντηση της Ύπατης Εκπροσώπου: Τα συνεργατικά έργα στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) προτείνονται και αναλαμβάνονται από κοινού από διαφορετικές ομάδες συμμετεχόντων κρατών μελών, κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου. Στις 6 Μαρτίου 2018, το Συμβούλιο ενέκρινε επίσημα την πρώτη δέσμη 17 έργων και τα μέλη που θα συμμετάσχουν σε καθένα από αυτά. Αργότερα το 2018, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη υπέβαλαν δεύτερη δέσμη άλλων 17 έργων, τα οποία εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 19 Νοεμβρίου 2018. Τον Ιούνιο του 2018, το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης απόφαση για τη θέσπιση κοινού συνόλου κανόνων διακυβέρνησης για τα έργα της PESCO.

Το έργο για την Κοινή Σχολή Πληροφοριών της ΕΕ αποσκοπεί στη σύσταση Κοινής Σχολής Πληροφοριών της ΕΕ για την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης στους τομείς των υπηρεσιών πληροφοριών και σε άλλους ειδικούς τομείς στο προσωπικό των υπηρεσιών πληροφοριών των κρατών μελών της ΕΕ. Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι μέλη του έργου, ενώ η Ελλάδα έχει ρόλο συντονιστή. Όλα τα έργα της PESCO προτείνονται από τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε αυτά και υπόκεινται στη διαχείριση των συμμετεχόντων κρατών μελών, υπό την εποπτεία του Συμβουλίου, ενώ υπάρχει επίσης η υποχρέωση υποβολής έκθεσης προόδου στο Συμβούλιο μία φορά ετησίως, βάσει χαρτών πορείας με τους στόχους και τα ορόσημα που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο κάθε έργου.

Με πληροφορίες από την ιστοσελίδα reporter.gr 

 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News