Νάξος: Προσοχή, οι πέργκολες δεν είναι αποθήκες

Η τουριστική περίοδος φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Νάξο είτε εντός, είτε εκτός της πόλης «μαζεύονται» καθότι έρχεται ο χειμώνας. Και τα εποχικά καταστήματα κλείνουν. Κάποια όμως διατηρούν χώρους εντός της χερσαίας ζώνης (χώρος ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου) και δεν είναι λίγοι αυτοί που επιλέγουν να τα καθιστούν ως χώρο αποθήκευσης. Ερχεται λοιπόν σήμερα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και ενημερώνει ότι «καλό θα είναι αυτοί οι χώροι να είναι ελεύθεροι ώστε να καθαριστούν και να μην μετατρέπονται σε εστία μόλυνσης από τη στιγμή που για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν θα υπάρχει παρέμβαση»…

Αναλυτικά η ενημέρωση που φέρει την υπογραφή του προέδρου του ΔΛΤ Νάξου κου Νίκου Σέργη αναφέρει:

«Σας ενημερώνουμε ότι οι παραχωρήσεις χώρου στα καταστήματα που βρίσκονται εντός των χερσαίων ζωνών ευθύνης του ΔΛΤΝΑΞΟΥ είναι αποκλειστικά για την ανάπτυξη - τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Ως εκ τούτου απαγορεύεται ρητώς η χρήση των παραχωρηθέντων χώρων , ως χώρων αποθήκευσης κατά την περίοδο που το κατάστημα δεν λειτουργεί , επίσης απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών ελαιοχρωματισμού και συντήρησης του εξοπλισμού (τραπεζοκαθισμάτων) εντός του παραχωρηθέντος χώρου. Παρακαλείσθε όπως κατά το χρονικό διάστημα το οποίο δεν λειτουργεί η επιχείρηση σας να διατηρείται το χώρο ελεύθερο – ανοικτό , για να είναι εφικτός ο καθαρισμός και να αποφευχθεί η συσσώρευση σκουπιδιών και η δημιουργία εστιών μόλυνσης, καθώς και να μη δημιουργείται αλγεινή εικόνα στους πολίτες και επισκέπτες του νησιού.

Σε άλλη περίπτωση ο φορέας μας θα προβεί σε όλες τις κατά το νόμο οριζόμενες ενέργειες έναντι όσων δεν συμμορφωθούν με τα παραπάνω. Στους συλλόγους που κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται για την ενημέρωση τους και τις τυχόν δικές τους ενέργειες».