Αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην Ανδρο

Μεγάλη κουβέντα γίνεται φέτος στην Άνδρο σχετικά με τις υποδομές, τη στιγμή που το νησί των Βορείων Κυκλάδων γνωρίζει «ημέρες δόξης λαμπρές» από πλευράς τουρισμού… Ο επαρχιακός δρόμος είναι σε κακή κατάσταση και σύμφωνα με την ιστοσελίδα «enandro.gr» τονίζεται ότι «Ο λόγος για την κακή έως άθλια κατάσταση σχεδόν ολόκληρου του επαρχιακού δικτύου, που σε αρκετές περιπτώσεις αγγίζει τα όρια του επικίνδυνου, για όσους αποφασίσουν να κάνουν μια «εξόρμηση» κυρίως σε κάποιες από τις δημοφιλείς βόρειες παραλίες. ….Πουθενά κατατοπιστικές πινακίδες, πλήρης ανυπαρξία προειδοποιητικών σημάνσεων για τον κίνδυνο που καιροφυλακτεί στην επόμενη στροφή και τέλος σε όλες τις ερημίες, ούτε μια ταμπέλα με τα τηλέφωνα άμεσης ανάγκης - όπως γίνεται παντού - σε περίπτωση που τα χρειαστεί κάποιος….»

Και πριν αλέκτωρ λαλήσει, έρχεται ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και με απόφασή του η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Έργα καθαρισμού τάφρων και τεχνικών στο οδικό δίκτυο της ν. Άνδρου», συνολικού προϋπολογισμού 63.981,30 ευρώ.

Το έργο έχει στόχο να άρει την επικινδυνότητα του επαρχιακού οδικού δικτύου της Άνδρου, προκειμένου αυτό να γίνει ασφαλέστερο και πιο λειτουργικό για τους χρήστες του. Εντάσσεται δε στο πλαίσιο των γενικότερων παρεμβάσεων της περιφερειακής αρχής που σκοπό έχουν την βελτίωση του οδικού δικτύου στα νησιά της Περιφέρειας.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του έργου ορίζεται σε ενενήντα ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβαση με τον ανάδοχο.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας, στην Ερμούπολη της Σύρου.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News