Δημιουργούνται Κέντρα Βοήθειας για ευπαθείς ομάδες

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνεχίζει τις καινοτόμες δράσεις της και αυτή τη φορά εκμεταλλευόμενη τα κοινοτικά κονδύλια και τα επιχειρησιακά προγράμματα (2014 -20) προχωρεί στη δημιουργία Κέντρο Κοινότητας με σκοπό την ενημέρωση και υποδοχή των ευπαθών ομάδων που ζουν στα νησιά. Και όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο Δελτίο Τύπου, Κέντρα θα γίνουν και στις 14 Περφιερειακές Ενότητες της ΠΝΑΙ με πρώτο αυτό στην Ερμούπολη Σύρου. ΚΑι όπως τον΄λιζεται ήδη υπέγραψε το σχετικό κείμενο για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Νότιο Αιγαίο 2014 - 20" δαπάνης ύψους 165.000 ευρώ. Μάλιστα θα δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας από τη στιγμή που μιλάμε για Κέντρα που θα έχουν συνεχόμενη δράση με κοινωνικούς λειτουργούς αλλά και διανομείς τροφίμων. 

Διαβάστε το σχετικό Δελτίο Τύπου που εστάλη από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 

Στην δημιουργία Κέντρου Κοινότητας στην Ερμούπολη Σύρου, για την υποδοχή και ενημέρωση πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αξιοποιώντας πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σύρου – Ερμούπολης”, δημόσιας δαπάνης 164.160 ευρώ.

Η πράξη αφορά στην δημιουργία Κέντρου Κοινότητας για την υποδοχή και ενημέρωση πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, την διασύνδεσή τους με υπηρεσίες και δομές και την παροχή υπηρεσιών, με στόχο την εργασιακή και κοινωνική ένταξη – επανένταξη, μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Το κέντρο θα στελεχωθεί με δύο κοινωνικούς λειτουργούς και ένα ακόμη άτομο που θα αναλάβει τη διανομή τροφίμων. Το Κέντρο Κοινότητας, το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

 • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

 • Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο”. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 164.160 ευρώ και καλύπτει την λειτουργία του Κέντρου την τριετία από 10/11/2016 έως 10/11/2019. Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν καινοτόμα κοινωνική δομή, βασική επιλογή και ουσιαστικό εργαλείο υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης στο Νότιο Αιγαίο. Αποτελούν κρίσιμο συστατικό της μεταρρύθμισης των συστημάτων κοινωνικής φροντίδας και έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή.

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προβλέπονται 14 συνολικά Κέντρα Κοινότητας, ένα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και ένα επιπλέον στο Δήμο Λέρου. Συγκεκριμένα, προβλέπονται στους εξής Δήμους:

 • Δήμος Άνδρου

 • Δήμος Θήρας

 • Δήμος Καλύμνου

 • Δήμος Καρπάθου

 • Δήμος Κέας

 • Δήμος Κω

 • Δήμος Μήλου

 • Δήμος Μυκόνου

 • Δήμος Νάξου

 • Δήμος Πάρου

 • Δήμος Ρόδου

 • Δήμος Σύρου

 • Δήμος Τήνου

 • Δήμος Λέρου

 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News