Εως 8 /02 σε απεργία οι δικηγόροι

Σχεδόν έναν μήνα αποχής από τα καθήκοντά τους κλείνουν οι δικηγόροι στο σύνολο της Ελλάδας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το ασφαλιστικό… Και το λέμε αυτό γιατί το συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας ακολούθησε την απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και αποφάσισε παράταση της αποχής μέχρι και την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου. Αντίστοιχη κίνηση και από το Δικηγορικό Σύλλογο Νάξου. Σήμερα, Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Νάξου,

Αποφάσισε τη συνέχιση της αποχής των Δικηγόρων, μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Νάξου, από την άσκηση των καθηκόντων τους,  από 2/2/2016 έως και 8/2/2016, σύμφωνα με την απόφαση της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ που λήφθηκε την 30/1/2016, εμμένοντας στη θέση της για την απόσυρση του ασφαλιστικού προσχεδίου και την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου.

Για την περαιτέρω στάση του Δικηγορικού Σώματος, θα αποφασίσει η Συντονιστική Επιτροπή που θα συνεδριάσει την Παρασκευή 5/2/2016, για να εκτιμήσει την υπάρχουσα κατάσταση.

Το πλαίσιο  χορήγησης των αδειών έχει ως εξής:

1.- Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης.

2.- Παραγραφές – Προθεσμίες.

3.- Αναστολές πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας

4.-Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής και για πλημμελήματα που από το χρόνο τέλεσης της πράξης έχει συμπληρωθεί  εξαετία σε α΄βαθμό και επταετία σε β΄βαθμό.

Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση των προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης.

Αναβολές: Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ:  Oτι τις ημέρες της αποχής, δεν επιτρέπεται η κατάθεση δικογράφων, καθώς και η διενέργεια  κάθε είδους  διαδικαστικών πράξεων στις Γραμματείες των Δικαστηρίων (λήψη αντιγράφων, πιστοποιητικών κ.λ.π),   επίσης  η υπογραφή και επίδοση αποφάσεων, επιταγών προς πληρωμή και εκτέλεση, εξώδικων δηλώσεων, οι παραστάσεις σε Συμβολαιογραφεία, Υποθηκοφυλακεία και  Κτηματολογικά Γραφεία.