Ετήσια παράταση αντί για ..λύση

Ποια είναι η λύση όταν δεν μπορείς να την δώσεις σε ένα πρόβλημα; Το βάζεις κάτω από το χαλάκι… Κι όταν αυτό δεν γίνεται, τότε πολύ απλά δίνει παράταση… Ποιο ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα της Κυβέρνησης σε σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση; Μα το γεγονός ότι υπάρχει ζήτημα στη διαχείριση των αιγιαλών γιατί πολύ απλά υπάρχει χρήμα και μάλιστα πολύ. Και με το χρόνο να τρέχει εις βάρος της κυβέρνησης (εκπνέει στις 30 Απριλίου), σωσίβιο έριξαν δεκαπέντε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (ανάμεσά τους οι κ Συρμαλένιος και Σαντοριναίος από το Νότιο Αιγαίο) που κατέθεσαν τροπολογία σχετικά με την παράταση για ένα έτος της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (με αρ. ΔΔΠ0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015), που αφορά την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους ΟΤΑ Α’ βαθμού. Τροπολογία που θα ενσωματωθεί στον νόμο για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμού που ψηφίζεται τις επόμενες μέρες.

Αναγκαία

Στην έκθεση που εισηγείται την σχετική τροπολογία υπογραμμίζετε η αναγκαιότητα της συγκεκριμένης ρύθμισης καθώς η έναρξη της τουριστικής περιόδου επίκειται και με δεδομένες τις χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για την παραχώρηση του δικαιώματος σε τρίτους, Δήμοι και Δημόσιο κινδυνεύουν να χάσουν ένα μεγάλο μέρος των εσόδων τους από τις διάφορες χρήσεις του αιγιαλού. Υπογραμμίζεται δε στο σκεπτικό κατάθεσης της τροπολογίας, ότι με την παράταση της ΚΥΑ αποτρέπεται, σε μια κρίσιμη οικονομικά περίοδο, η μείωση των εσόδων του Δημοσίου και η περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των Δήμων και η ανατροπή των προϋπολογισμών τους. Παράλληλα, προστατεύει περιβαλλοντικά τις παραλίες και τις τοπικές κοινότητες από την όποια αιφνίδια ανατροπή στη διαχείρισή τους προκύψει από την έλλειψη ισχύος του παρόντος νομοθετικού πλαισίου. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το γεγονός, ότι στη ρύθμιση που κατατέθηκε, κατοχυρώνεται, προσωρινά, η παραχώρηση δικαιωμάτων απλής χρήσης επί του αιγιαλού και της παραλίας, στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. για την άσκηση δραστηριοτήτων, ήπιων και συμβατών με το φυσικό περιβάλλον. Σύμφωνα με την ρύθμιση οι ΟΤΑ έχουν την ευθύνη άσκησης προληπτικού ελέγχου και εποπτείας, ώστε να αποφεύγονται παραβιάσεις των όρων της παραχώρησης και η αναίρεση του κοινόχρηστου χαρακτήρα του αιγιαλού και της παραλίας. Επίσης η παράταση της ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης αφορά συμβάσεις που θα συναφθούν από τις 30/4/16 και δεν συνιστά παράταση των συμβάσεων παραχώρησης σε τρίτους που έχουν συναφθεί έως 30.04.2016.

 

Η αιτιολογική έκθεση και η τροπολογία:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σ/ν: του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις»

Θέμα: Παραχώρησης χρήσης του αιγιαλού με την χρονική παράταση ισχύος της ΚΥΑ: ΔΔΠ0005159/586Β ΕΞ 2105/7.4.2015 ως 30.4.2016.

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται για ένα (1) έτος από τη λήξη της, η ισχύς της αριθ. ΔΔΠ0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, περί παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε ΟΤΑ Α’ βαθμού. Η διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστούν τα προσδοκώμενα έσοδα του Δημοσίου και των Δήμων, ενόψει της επικείμενης έναρξης της θερινής περιόδου και των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται για την παραχώρηση του δικαιώματος σε τρίτους. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη αποτρέπεται, σε μια κρίσιμη οικονομικά περίοδο, η μείωση των εσόδων του Δημοσίου και η περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των Δήμων και η ανατροπή των προϋπολογισμών τους. Παράλληλα, όμως, αποτρέπονται και πολλές δυσμενείς συνέπειες, που αφορούν ιδίως στην περιβαλλοντική προστασία των παράκτιων οικοσυστημάτων, λόγω της αιφνίδιας ανατροπής της διαχείρισής τους και αρνητικές συνέπειες στον τουρισμό που θα επηρεάσουν  την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Περαιτέρω, με την παράταση της ισχύος της με αρ. ΔΔΠ0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015 ΚΥΑ κατοχυρώνεται προσωρινά, (υπό την έννοια της διασφάλισης της νομιμότητας, μέχρι την οριστική διευθέτηση με νομοθετική ρύθμιση του όλου ζητήματος), η παραχώρηση δικαιωμάτων απλής χρήσης επί του αιγιαλού και της παραλίας, στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. για την άσκηση δραστηριοτήτων, καταρχήν, ήπιων και συμβατών με τον προορισμό των στοιχείων αυτών του φυσικού περιβάλλοντος, ως κοινοχρήστων και κατοχυρώνεται η προβλεπόμενη άσκηση προληπτικού ελέγχου και εποπτείας, ώστε να αποφεύγονται παραβιάσεις των όρων της παραχώρησης και η αναίρεση του κοινόχρηστου χαρακτήρα του αιγιαλού και της παραλίας.

Η παράταση της ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης δεν επιφέρει παράταση των συμβάσεων παραχώρησης σε τρίτους που έχουν συναφθεί έως 30.04.2016. Οι νέες παραχωρήσεις γίνονται κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ ΕΞ2015/07.4.2015 απόφαση.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο …….

Η ισχύς της αριθ. ΔΔΠ0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού» (ΦΕΚ Β’ 578), όπως ισχύει, παρατείνεται έως 30.04.2017. Συμβάσεις παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης σε τρίτους που έληξαν ή λήγουν έως την 30.4 2016, δεν παρατείνονται.

Γ. Ειδική Έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό των ΟΤΑ α’ βαθμού.

Οι προτείνοντες βουλευτές

Σαντορινιός Νεκτάριος

Αραχωβίτης Σταύρος

Γκιόλας Ιωάννης

Δέδες Ιωάννης

Θεοπεφτάτου Αφροδίτη

Θραψανιώτης Μανώλης

Καρά Γιουσούφ Αϊχάν

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μορφίδης Κωνσταντίνος

Μουσταφά Μουσταφά

Μπαλωμενάκης Αντώνιος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Συρμαλένιος Νικόλαος

Τζαμακλής Χαρίλαος