Η ημερομηνία πληρωμής για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Το υπ. Εργασίας εγκρίνει τη μεταφορά πίστωσης ύψους πενήντα πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα μία χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (€ 55.661.196,69), προκειμένου να προχωρήσει στην καταβολή της πληρωμής μηνός Ιουλίου 2017 του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στους δικαιούχους.

Το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 246.529 (διακόσιους σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσιοι είκοσι εννέα).

Valeur πίστωσης: 27/07/2017, στους δικαιούχους: 28/07/2017.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News