Κέα: Παραλαβή νέου απορριμματοφόρου

Ενα μεταχειρισμένο τριαξονικό απορριμματοφόρο όχημα, τύπου πρέσσας, παραδόθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Δήμο Κέας. Το απορριμματοφόρο διαθέτει συμπιεστή απορριμμάτων 20 κυβικών μέτρων και σύστημα ανύψωσης κάδων. Την παραλαβή έκανε ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Μουζάκης με τους οδηγούς των οχημάτων του Δήμου.

Το όχημα αυτό θα χρησιμοποιηθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου και θα καλύψει σημαντικές ανάγκες στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Η προμήθεια του χρηματοδοτήθηκε από το Δήμο Κέας.

Δελτίο Τύπου