Κυκλάδες (Σίκινος): Κίνηση αναβάθμισης του λιμανιού

Σίκινος - Photo credit Παναγιώτης Κουντούρης

Σίκινος. Ενα από τα ωραιότερα (μικρά) νησιά των Κυκλάδων. Γραφικό, ιδιαίτερο όσον αφορά την ομορφιά του αλλά με ένα μικρό μειονέκτημα. Το καταλάβατε ε; Ναι μιλάμε για το λιμάνι. Σε ετήσια βάση, οι πλοίαρχοι λένε στις εκθέσεις τους προς τους αρμόδιους φορείς " Προέκταση και διαπλάτυνση προβλήτας, Εκβάθυνση περιοχής πρόσδεσης και βελτίωση του Φωτισμό της προβλήτας"... Λέτε να ήρθε η ώρα για την αναβάθμιση; 

Κι αυτό θα γίνει όπως όλα δείχνουν μέσω συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Σικίνου και Ιητών. Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης αποτελεί η ανάθεση της αρμοδιότητας υλοποίησης της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνικές Μελέτες για τον Λιμένα Σικίνου» προϋπολογισμού 9.000 ευρώ (με 24% ΦΠΑ), από τον Κύριο του Έργου (Δήμος Σικίνου) στο Φορέα Υλοποίησης (Δήμο Ιητών).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης, να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:

1) Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχων σύμφωνα με την νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.

2) Διαχείριση και επίβλεψη της μελέτης «Γεωτεχνικές Μελέτες για τον Λιμένα Σικίνου».

3) Παρακολούθηση χρηματοροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού της μελέτης.

4) Την έγκριση της και την παράδοση της στην εταιρεία που εκπονεί τις μελέτες των λιμενικών έργων.

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και παροχής γενικών υπηρεσιών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία περί δημοσίων έργων, ενώ οποιαδήποτε τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς το αντικείμενο θα πρέπει να αποστέλλεται εκ νέου για να λάβει σχετική έγκριση από το ΥΝΑΝΠ.

Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση της μελέτης, ανέρχεται στο ύψος των 9.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ η δαπάνη του έργου θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Δήμου Σικίνου.

Η ισχύς της σύμβασης ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την οριστική παραλαβή της μελέτης και την παράδοσή του από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου και έχει διάρκεια έξι μήνες. 

Με πληροφορίες από την εφημερίδα "Κοινή Γνώμη" - Φωτογραφία: Παναγιώτης Κουντούρης (social media) 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News