Νάξος - Δικηγορικός Σύλλογος: Αίτημα αναστολής για την υποβολή αντιρρήσεων

Δασικοί χάρτες Νάξου

".... Η εφαρμογή της τηρούμενης διαδικασίας υποβολής των αντιρρήσεων για ένα τόσο μείζονος σημασίας θέμα, που αφορά το χαρακτήρα και τη μορφή των εκτάσεων των πολιτών στις περιφερειακές ενότητες Νάξου και Θήρας,  δεν θα καταστεί δυνατό να ολοκληρωθεί στις ανωτέρω αναφερόμενες ορισθείσες χρονικές προθεσμίες, λαμβανομένου υπόψη  ότι τελούμε εν μέσω πανδημίας με περιορισμό στην κυκλοφορία των πολιτών για την προστασία της δημόσιας υγείας, και υπολειτουργία των υπηρεσιών, γεγονός που καθιστά δυσχερή την τακτοποίηση της απαιτούμενης διαδικασίας, στην περίπτωση  που οι πολίτες  διαπιστώσουν ότι θίγονται οι ιδιοκτησίες τους, με το χαρακτηρισμό τους ως δασικές ή χορτολιβαδικές...." 

Μέρος της επιστολής που έστειλε σήμερα ο Δικηγορικός Σύλλογος Ναξου προς τους αρμόδιους φορείς και δη τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος κο Σκρέκα (κοινοποίηση σε Δήμο, Περιφέρεια και βουλευτές) και με την οποία θεωρούν ως επιτακτική ανάγκη της αναστολής όλης αυτής της διαδικασίας..  Και σημειώνουν ότι το ιδανικό θα ήταν η παράταση της προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων έως την 31.12.2021

Αναλυτικά η επιστολή (φέρει την υπογραφή της Προέδρου Μαρίας Μάρκου και της γραμματέως Αντωνίας Βασιλάκη) που μπορείτε να την δείτε και στο τέλος του άρθρου...

Με την υπ΄αριθμόν πρωτ. 9095/23.2.2021 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων, και κατόπιν  της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92365/2652/25-9-2020 (ΦΕΚ Β 4364 5.10.2020),αναρτήθηκαν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών της ιστοσελίδας του ΝΠΔΔ “Ελληνικό Κτηματολόγιο” (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx),οι δασικοί χάρτες Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων μεταξύ των οποίων, Νάξου, και Θήρας, με πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων, ορίστηκε η 17/6/2021 ημέρα Πέμπτη, και για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, με παράταση 20 ημερών, καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων ορίστηκε η 7/7/2021 ημέρα Τετάρτη.

Η εφαρμογή της τηρούμενης διαδικασίας υποβολής των αντιρρήσεων για ένα τόσο μείζονος σημασίας θέμα, που αφορά το χαρακτήρα και τη μορφή των εκτάσεων των πολιτών στις περιφερειακές ενότητες Νάξου και Θήρας,  δεν θα καταστεί δυνατό να ολοκληρωθεί στις ανωτέρω αναφερόμενες ορισθείσες χρονικές προθεσμίες, λαμβανομένου υπόψη  ότι τελούμε εν μέσω πανδημίας με περιορισμό στην κυκλοφορία των πολιτών για την προστασία της δημόσιας υγείας, και υπολειτουργία των υπηρεσιών, γεγονός που καθιστά δυσχερή την τακτοποίηση της απαιτούμενης διαδικασίας, στην περίπτωση  που οι πολίτες  διαπιστώσουν ότι θίγονται οι ιδιοκτησίες τους, με το χαρακτηρισμό τους ως δασικές ή χορτολιβαδικές.

Οι ανωτέρω λόγοι καθώς επίσης και η ενημέρωση των πολιτών που θα πρέπει να προηγηθεί, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αναστολής της διαδικασίας των αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών, για την προστασία του δικαιώματος της ιδιοκτησίας των πολιτών που θίγονται από την ένταξη των ιδιοκτησιών τους στους δασικούς χάρτες .

Άλλως την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων έως την 31.12.2021, με προοπτική παρατάσεως στην περίπτωση επιβολής νέων απαγορευτικών μέτρων.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News