Νάξος: Κλειστός για δέκα ημέρες ο δρόμος προς τη Μέση

Στο πλαίσιο εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης στα όρια των Κοινοτήτων Μέσης και Σκαδού, απαιτείται η διακοπή της κυκλοφορίας από την θέση Σελάδι της κοινότητας Σκαδού σε όλο το μήκος της οδού που διέρχεται με κατεύθυνση την κοινότητα της Μέσης, προκειμένου να εκτελεστούν με ασφάλεια εργασίες για την κατασκευή αποχέτευσης και ύδρευσης επί του δημοτικού δρόμου και σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης (περιλαμβάνεται τομή του οδοστρώματος με εκσκαφές).

Οι εργασίες κατεδάφισης και εκσκαφών θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 24/01/2020 και θα διαρκέσουν για δέκα ημέρες έως και την Δευτέρα 3/02/2020, οπότε και θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ανωτέρω τμήμα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω διακοπής κυκλοφορίας, η διέλευση των τροχοφόρων θα εκτελείται δια της επαρχιακής οδού Σκαδού-Κορωνίδας-Απόλλωνα δια μέσου του Ελιγμού προς την κοινότητα της Μέσης .

Παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συμβολή όλων στην ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς που εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις.

Δελτίο ενημέρωσης