Νάξος: Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος ζητεί γραμματέα

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Νάξου που ζητεί τι άλλο από την πρόσληψη υπαλλήλου για την γραμματειακή υποστήριξη. Η ανακοίνωση φέρει την υπογραφή του Προέδρου κου Στρατούρη και του Γενικού Γραμματέα κου Πολυκρέτη και αναφέρει: 

«Ο Εμποροεπαγγελματικός  Σύλλογος Νάξου, με έδρα την Νάξο , προτίθεται να στελεχώσει τις υπηρεσίες του με πρόσληψη, με τη διαδικασία επιλογής ενός (1) υπαλλήλου, ο οποίος έχει κάνει εγγραφή στο μητρώο του ΟΑΕΔ και είναι κάτοχος κάρτας ανεργίας, για 8ωρη ημερήσια απασχόληση με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών  ετών , για την κάλυψη των αναγκών του Συλλόγου σε θέματα πληροφορικής και μηχανοργάνωσης. Δευτερευόντως την γραμματειακή υποστήριξη και την οργάνωση, ταξινόμηση και επιτήρηση του αρχείου και βιβλίων της βιβλιοθήκης.
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει καθημερινά - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις παρακάτω ενέργειες: επίβλεψη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του συλλόγου, αποκατάσταση προβλημάτων, χειρισμός των υπολογιστών, καθώς και της ταμειακής – λογιστικής υπηρεσίας του Συλλόγου, τακτοποίηση - αρχειοθέτηση φακέλων, ενημέρωση μητρώων μελών, τήρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας Συλλόγου, αναρτήσεις κειμένων στο διαδίκτυο, χρήση κοινόχρηστου (για εξυπηρέτηση των μελών του Συλλόγου) Η/Υ κ.α.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Τίτλος σπουδών απολυτήριο λυκείου.
2. Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, Word, Excel και Ιντερνέτ
3. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Θα συνεκτιμηθούν:

Γνώση και άλλης ξένης γλώσσας - προϋπηρεσία – επαγγελματικής εμπειρία σε ανάλογη θέση, η υψηλή ταχύτητα πληκτρολόγησης αδόμητων και δομημένων κειμένων, καθώς επίσης και η προσωπικότητα του υποψηφίου. .
Οι υποψήφιοι που θα πληρούν τα ανωτέρω τυπικά προσόντα, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού , που έχει ορισθεί από το Δ.Σ. του Συλλόγου, η οποία και θα επιτελέσει το έργο της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τα κριτήρια που αυτή θα καθορίσει, θα συντάξει πίνακα με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων κατά την κρίση της και θα υποβάλει προς το Δ.Σ. του Συλλόγου εισήγηση με τους πέντε πρώτους σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα υποψηφίους , προκειμένου μεταξύ αυτών το Δ.Σ. να κάνει την τελική επιλογή.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν προσωπικά ή να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο e-mail του Συλλόγου μέχρι την Παρασκευή 26.1.2018. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Γραμματέα του Συλλόγου,  Κο Ευστάθιο Πολυκρέτη στο τηλέφωνο 6977693803».

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News