Νάξος - ΠΝΑΙ: Χορήγηση δελτίων κυκλοφορίας ΑμεΑ

Ανακοίνωση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου και Μικρών Κυκλάσδων σχετικα με την ανανέωση των δελτίωση κυκλοφορίων των δικαιούχων αναπήρων (ΑμεΑ) που θα έχει διάρκεια έως και τις 31 Οκτωβρίου του 2019. Σε ανακοίνωση που υπογράφει η αρμόδια διευθύντρια Μόσχα Βερνίκου έχουμε την παράθεση των απαραίτητων Δικαιολογητικών που απαιτούνται. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: 

   Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας ξεκίνησε, σύμφωνα με την Δ12α/ΓΠοικ.30754/822 /5-7-2019 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,   τη χορήγηση και ανανέωση των δελτίων κυκλοφορίας των δικαιούχων αναπήρων, η οποία θα διαρκέσει έως και 31-10-2019.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  1. Αίτηση (δίνεται από τη Υπηρεσία μας)
  2. Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής εφόσον η προηγούμενη έχει λήξει, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας ( τουλάχιστον 67% και άνω).
  3. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες, να προσκομίσουν βεβαίωση χορήγησης επιδόματος.
  4.  Άτομα τα οποία είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον και άνω.
  5. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
  6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.
  7. Το Δελτίο Μετακίνησης ΑμεΑ.
  8. Δύο φωτογραφίες (για τους νέους δικαιούχους).
  9. Βιβλιάριο υγείας.
  10. Εκκαθαριστικό Σημείωμα 2018.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, κα Μόσχα Βερνίκου, τηλ.: 2285361460, κα Μαρία Φύτρου 2285361458.