Νάξος: Σύντομα εργασίες στο δρόμο Εγγαρών - Φανερωμένης και Βίβλου - Αλυκού

Από τα τέλη Ιουνίου το Επαρχείο Νάξου έχει πιάσει δουλειά… Οι μπουλντόζες και οι εργάτες καθαριότητας με στόχο τι άλλο από την βελτίωση του οδικού δικτύου στο χώρο ευθύνης του και με δεδομένο ότι έχει αρχίσει η τουριστική περίοδος… Η αρχή έγινε από την κεντρική Νάξο (οι περιοχές που καθαρίζονται είναι: Χώρα μέχρι Χαλκί, Χαλκί μέσω Ποταμιάς και επιστροφή Χώρα, Τρίποδες, Καστράκι, Φιλώτι και Απείρανθος)  ενώ το επόμενο βήμα ήταν η κατασκευή τοιχίου  αντιστήριξης στο δρόμο γύρω από την λιμνοδεξαμενή Εγγαρών…

Και επειδή πιάσαμε τις … Εγγαρές έχουμε την επόμενη κίνηση. Να σωστά καταλάβατε. Σύμφωνα με την σημερινή ενημέρωση από το Επαρχείο Νάξου με τίτλο «Βελτίωση –Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοτάπητα στο οδικό δίκτυο της Νάξου» έχουμε εξελίξεις…

Και όπως διαβάζουμε «Έχει ξεκινήσει από το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου η εκτέλεση  του έργου «Βελτίωση –Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοτάπητα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νάξου» συνολικού ποσού 74.400 ευρώ.

Το συγκριμένο έργο αφορά παρέμβαση σε επικίνδυνα τμήματα του οδικού δικτύου, που έχουν υποστεί φθορές  με σκοπό τη βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί. Προβλέπονται εργασίες επισκευής ασφαλτικών οδοστρωμάτων από παραμορφώσεις, ρηγματώσεις και αποσυνθέσεις του ασφαλτοτάπητα. Αναλυτικά θα εκτελεστούν εργασίες στο δρόμο Βίβλου –Αλυκού  και στο δρόμο Εγγαρών – Μ. Φανερωμένης.

Εφιστάται η προσοχή των οδηγών στα σημεία που γίνονται οι εργασίες για την αποφυγή ατυχημάτων».