ΠΝΑΙ - Αντίπαρος: Αναλαμβάνει την κατασκευή δικτύου ύδρευσης του οικισμού Αγίου Γεωργίου

" Η Ζωή φέρνει προκλήσεις και εμπόδια. Ό,τι και να συμβαίνει όμως, όσες δυσκολίες και αν εμφανίζονται σε οποιοδήποτε επίπεδο, δεν επιτρέπουμε κανένα άλλοθι στη Διοίκηση. Προχωράμε έργα και λύσεις με κάθε τρόπο, ανεξαρτήτως συνθηκών. Οι πρώτες μέρες του 2021 γέμισαν με δράσεις για τα μικρότερα νησάκια μας.

Στην Αντίπαρο, το επόμενο έργο. Υπογράψαμε Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο του νησιού, με την οποία αναλαμβάνουμε για λογαριασμό του την υλοποίηση της κατασκευής νέου υπογείου Δικτύου Ύδρευσης στον Οικισμό Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου, προϋπολογισμού 975.000,οο €, αφού πρώτα φροντίσαμε να το εντάξουμε στους Ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας μας, του ΕΣΠΑ 2014-2020. Είναι η δουλειά που αποδίδει.

Έχει και αυτό το έργο στη μικρή Αντίπαρο το μερίδιό του στην κατάκτηση από την Περιφέρειά μας της πρώτης θέσης πανελλαδικά στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων. Εμείς όμως δεν τα εντάσσουμε μόνο. Το συγκεκριμένο, όπως και πολλά άλλα, το υποβάλλουμε για έλεγχο, το δημοπρατούμε, το επιβλέπουμε και όποτε με το καλό ολοκληρωθεί το παραδίδουμε προς χρήση στο Δήμο Αντιπάρου. Η δυσκολία της παραγωγής έργων στα μικρά νησιά είναι μοναδική. Όπως μοναδική είναι και η επιμονή μας στον στόχο, αφού δεν επιτρέπουμε σε καμία δυσκολία να μας κάμψει. Είναι απόφαση. Είναι στάση ζωής".

Το σχόλιο του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου είναι ξεκάθαρο... Εχει σχέση με την προσπάθεια που γίνεται από τη Περιφέρεια να καλύψει όλες τις αδυναμίες που έχουν οι δήμοι. Κυρίως οι μικρότεροι και αφορούν τις τεχνικές υπηρεσίες. Και η Αντίπαρος έχει την ...τύχη να βλέπει ένα σημαντικό έργο για τις υποδομές του Δήμου να γίνεται πράξη...

Ας δούμε τι αναφέρει το σχετικό δελτίο ενημέρωσης

"Στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Αντιπάρου για το έργο «Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου», προέβησαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Αντιπάρου, Αναστάσιος Φαρούπος.

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου ύδρευσης από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λόγω τεχνικής επάρκειας, για λογαριασμό του Δήμου Αντιπάρου, που είναι ο κύριος του έργου.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια αναλαμβάνει να λειτουργήσει ως δικαιούχος του έργου έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020” από όπου χρηματοδοτείται  το συγκεκριμένο έργο.  Σε αυτό το πλαίσιο, η Περιφέρεια, βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης αναλαμβάνει την ωρίμανση, δημοπράτηση, παρακολούθηση υλοποίησης, παραλαβή και παράδοση του έργου στον Δήμο Αντιπάρου σε πλήρη λειτουργία.

Το έργο, που αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του οικισμού Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου, αφορά στην κατασκευή νέου υπογείου δικτύου κλειστών αγωγών ύδρευσης, συνολικού μήκους περίπου 6,5 χλμ, το οποίο θα ξεκινά από την δεξαμενή του οικισμού που θα κατασκευαστεί και καλύπτει περιοχές όπου έχει αναπτυχθεί σημαντική δόμηση. Ειδικότερα, περιλαμβάνει τη δεξαμενή αποθήκευσης ύδατος του οικισμού, τις αντλίες και τους καταθλιπτικούς αγωγούς από τις γεωτρήσεις προς τη δεξαμενή, τον κύριο τροφοδοτικό αγωγό προς τις διάφορες γεωγραφικές ενότητες και τις πιεζομετρικές ζώνες του δικτύου, τις δικλείδες ρύθμισης της πίεσης, καθώς και τους αγωγούς του δικτύου, κατά μήκος των δρόμων που έχει σημειωθεί οικιστική ανάπτυξη.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε  975.000,00 € από τους ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσεται  στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής»  του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» και  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το Γραφείο Τύπου

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News