ΠΝΑΙ: Μπήκαν υπογραφές για την συντήρηση του επαρχιακού δικτύου στην Ανδρο

Άμεσα πρόκειται να ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου στο νησί της Άνδρου, μετά την υπογραφή εργολαβικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο και τον ανάδοχο του έργου, που προέκυψε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησής του. 

Το έργο, «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Άνδρου 2018»,  προϋπολογισμού 617.084,80 €,  αφορά το σύνολο του επαρχιακού δικτύου του νησιού και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Τι περιλαμβάνει το έργο; Με βάση ανάρτηση της ιστοσελίδας enandro.gr (ευχαριστούμε και για τη φωτογραφία) το επαρχιακό δίκτυο ξεκινά από την διασταύρωση του Αμόλοχου περνά έξω από από Γαύριο και το Μπατσί και φτάνει μέχρι έξω από την Χώρα και έξω από το Κόρθι. Δεν περιλαμβάνονται στο έργο τα οδικά δίκτυα εντός των οικισμών, όλοι οι δρόμοι εντός οικισμών, καθώς και οι χωματόδρομοι όλου του νησιού. 

 Το έργο περιλαμβάνεται  στον συνολικό προγραμματισμό της Περιφερειακής Αρχής Νοτίου Αιγαίου, για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των μικρών νησιών, με σκοπό  την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, τομέα όπου η Περιφερειακή Αρχή δίνει ιδιαίτερη έμφαση, για την καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων και τη διάχυση της τουριστικής κίνησης, με συνεχή διάθεση μεγάλου μέρους των διαθέσιμων πόρων, ταυτόχρονα με την διαρκή αναζήτηση νέων χρηματοδοτικών πηγών.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται στην εν λόγω εργολαβία, εντός εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.