ΠΝΑΙ: Ξεκίνησε η διάθεση καρτών μετακίνησης ΑΜΕΑ

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων, ενημερώνει ότι από 05-11-2018 ως και 31-12-2018, θα ανανεώνονται και θα εκδίδονται τα δελτία μετακίνησης ΑΜΕΑ.

Η διαδικασία ανανέωσης και έκδοσης νέων δελτίων , θα γίνονται στην έδρα της Διεύθυνσης(Πλ. Παπάγου 34, Ερμούπολη και ώρες 8.30-12.30), στα ΚΕΠ των Δήμων του Νομού Κυκλάδων καθώς και στα Τμ. Κοινωνικής Μέριμνας των Επαρχείων  Άνδρου και Νάξου του Νομού Κυκλάδων.

Διευκρινιστική εγκύκλιο για τη χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2018 από τις περιφερειακές ενότητες της χώρας, εκτός της Περιφέρειας Αττικής και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας στα τέλη Οκτωβρίου, την οποία υπογράφει η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου.

Κάθε δελτίο μετακίνησης περιέχει απαραίτητα τα εξής στοιχεία:

1) Διάρκεια ισχύος, ήτοι από την ημερομηνία εκδόσεώς του μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018.

2) Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του δικαιούχου ή όνομα συζύγου.

3) Αριθμό και ημερομηνία γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής.

4) Ποσοστό αναπηρίας ολογράφως και αριθμητικώς.

5) Δ/νση κατοικίας και πρόσφατη φωτογραφία του δικαιούχου.

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) οφείλουν να συντάσσουν και να διατηρούν καταστάσεις που θα περιλαμβάνουν:

- Το ονοματεπώνυμο του ΑμεΑ που λαμβάνει δελτίο (ή δελτία, αν πρόκειται για τυφλό ή βαριά νοητικά υστερούντα), τις οποίες θα υποβάλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων όλης της χώρας, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2018, αφού λάβουν αντίγραφα καταστάσεων με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα αντίστοιχα ΚΕΠ, υποβάλλουν άμεσα στη Δ/νση Πολιτικών ΑΜΕΑ του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το συνολικό αριθμό των δελτίων των ΑμεΑ που χορηγήθηκαν.

Επισημαίνεται ότι για την ανανέωση, αλλά και την έκδοση των νέων δελτίων, η ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 5η-11-2018 και λήξης η 31η-12-2018.

Το δελτίο μετακίνησης ισχύει για το έτος 2018 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2019) απαιτείται, για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγησή του.

Αναφορικά με τη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής ή την απόφαση διοικητικού διευθυντή ασφαλιστικού φορέα, θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής:

- Παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή

- ανατομιοφυσιολογικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή

- Βλάβη από κοινή νόσο 67% τουλάχιστον ή

- αναπηρία 67% τουλάχιστον ή

- παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον ή

- ανατομιοφυσιολογική βλάβη 67% τουλάχιστον ή

- εφ’ όρου ζωής αναπηρία 67%.

Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, στις γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό, ενώ δεν γίνονται δεκτές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, βάσει των διατάξεων του Ν. 2643/98

 Επισυνάπτεται η αίτηση και τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την ανωτέρω διαδικασία

Συνημμένα Αρχεία: