Σαντορίνη: Ξεκίνησαν οι εργασίες για το εργοστάσιο Αφαλάτωσης (5.500 m3/day)

Το νερό αποτελεί το μεγαλύτερο αγαθό για τον άνθρωπο, δεν είναι λίγοι αυτοί που μιλάνε ακόμη και για πόλεμο για το νερό τα επόμενα χρόνια. Στην Ελλάδα; Είναι πολύ σημαντικό για τα νησιά του Αιγαίου όπου με την έλλειψη βροχοπτώσεων, οι αποταμιευτήρες ο ένας μετά τον άλλο έπιασαν πάτο και οι λύσεις είναι ελάχιστες. Η πιο "έξυπνη" δεν είναι άλλη από την δημιουργία Μονάδων αφαλατώσεων ώστε να εκμεταλλευτούν κάθε δυνατότητα παραγωγής νερού με το ελάχιστο δυνατό κόστος... 

Και η Σαντορίνη κάνει την υπέρβαση. Πάλεψε από το 2014 ώστε να μπορέσει να εντάξει σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ένα από τα μεγαλύτερα έργα όχι μόνο στο νησί ή το Αιγαίο αλλά σε όλη την Ελλάδα. Και μετά από χρόνια δουλειάς όπως όλα δείχνουν φτάσαμε στην .. έναρξη και πλέον ο χρόνος αρχίζει αντίστροφα. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την κατασκευή ολοκληρωμένου εργοστασίου Αφαλάτωσης συνολικής δυναμικότητας 5,000 m3/day σε παραγωγή πόσιμου νερού, ενώ λαμβάνεται πρόβλεψη για επέκταση της εγκατάστασης σε 7,500 m3/day. Και το κόστος του αναμένεται να φτάσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ… Η μονάδα χωροθετείται σε έκταση ιδιοκτησίας της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας στο νοτιοδυτικό άκρο του Αεροδρομίου Θήρας

Εκτός της μονάδας αφαλάτωσης, το έργο περιλαμβάνει επίσης την πρόσληψη νερού από την ανοικτή θάλασσα μέσω αγωγού που θα βρίσκεται υποθαλάσσια, το αντλιοστάσιο υδροληψίας και τον καταθλιπτικό αγωγό, δηλαδή τον αγωγό που μεταφέρει το θαλασσινό νερό στον χώρο της μονάδας αφαλάτωσης. Τέλος θα υπάρχει και ένα αντλιοστάσιο που θα μεταφέρει το πόσιμο πλέον νερό προς τους οικισμούς που θα εξυπηρετούνται από αυτό και προς τα καταθλιπτικά δίκτυα ύδρευσης έως τις εγκαταστάσεις ύδρευσης της ΔΕΥΑΘ που υπάρχουν μέχρι τώρα. Ποιες περιοχές θα εξυπηρετεί; Τις ανάγκες ύδρευσης των οικισμών Μεσαριάς, Βόθωνα, Αγίας Παρασκευής, Μονόλιθου, Καμαρίου, Μέσα Γωνιάς, Έξω Γωνιάς, Πύργου Καλλίστης και Μεγαλοχωρίου.

Τα κύρια μέρη του εργοστασίου αφαλάτωσης είναι :

- Τμήμα υδροληψίας θαλασσινού νερού με υποθαλάσσιο αγωγό και αντλιοστάσιο θαλάσσης.

- Τμήμα προεπεξεργασίας του νερού τροφοδοσίας.

- Τμήμα παραγωγής και μετεπεξεργασίας αφαλατωμένου νερού.

- Τμήμα αποθήκευσης και μεταφοράς πόσιμου νερού, αποτελούμενο από αντλιοστάσιο μεταφοράς και τους καταθλιπτικούς αγωγούς ύδρευσης έως τις υφιστάμενες υποδομές των εξυπηρετούμενων οικισμών.

- Σύστημα χημικών καθαρισμών των μεμβρανών.

- Τμήμα παραγωγής (Η/Ζ) και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

- Τμήμα αυτοματισμών – ελέγχου, για την διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης και των ασύρματο τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό της μονάδας.

- Βοηθητικές εγκαταστάσεις και εργαστηριακός εξοπλισμός (Χημείο).

- Ολοκληρωμένες κτιριακές εγκαταστάσεις εργοστασίου αφαλάτωσης, που θα περιλαμβάνουν το κτίριο διοίκησης, τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και παραγωγής πόσιμου νερού, τις δεξαμενές θαλασσινού νερού, τις δεξαμενές πόσιμου νερού, το κτίριο υποσταθμού και τον χώρο του Η/Ζ.

Και όπως βλέπουμε και στην φωτογραφία, ο Δήμαρχος κος Ζώρζος άρχισε την επίβλεψη...