Σας τα λέμε …δεν μας ακούτε

Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που ταλανίζουν την Ορεινή Νάξο είναι η αδυναμία τους να αποκτήσουν δυνατότητα νόμιμης πώλησης των τυροκομικών τους προϊόντων. Και όπως φαίνεται ευθύνη έχουν και οι ίδιοι. Αυτό αποδεικνύεται μέσα από το πρόσφατο έγγραφο που έστειλε το Τμήμα Κτηνιατρικής Νάξου όπου προχωρεί σε ενημέρωση για την καταχώρηση των κτηνοτρόφων… Μία καταχώρηση που θα τους δώσει το δικαίωμα να γίνουν …νόμιμοι. Και μέσα από το σχετικό έγγραφο όπου φαίνεται και ένα παράπονο (χρήση της λέξης Κατ’ επανάληψη ενημέρωση) δίνονται οι βασικές οδηγίες για να γίνουν αυτά τα βήματα με πιο σημαντικό τις αιμοληψίες στις εκτροφές των ζώων και βέβαια την προσκόμιση φακέλου με τη μελέτη και το HACCP που αφορά την μικρή εγκατάστασή ιδιοπαραγωγής τυροκομικών προϊόντων…

Αναλυτικά το έγγραφο (ημερ. 27/09/16, αρ. πρωτ: 10161) που φέρει την υπογραφή της Σοφία Σκυλάκη, προϊσταμένης του τμήματος Κτηνιατρικής Νάξου και απευθύνεται στον πρόεδρο Φιλωτίου και την Κτηνοτροφική Ένωση Φιλωτίου αναφέρει:

ΘΕΜΑ : Ενημέρωση

Το Τμήμα Κτηνιατρικής Νάξου θα ήθελε να σας ενημερώσει όσον αφορά την καταχώρηση των κτηνοτρόφων, για τη νόμιμη πώληση των τυροκομικών προϊόντων τους, ότι παρά την κατ’ επανάληψη ενημέρωσή τους τόσο κατ ιδίαν, όσο και μέσω της Κτηνοτροφικής Ένωσης Φιλοτίου με το 10984/30-12-15 δικό μας έγγραφο, και παρά τη μεγάλη προσπάθεια του Τμήματος Κτηνιατρικής Νάξου (λόγω ελλείψεως προσωπικού) για την άμεση βοήθεια των ενδιαφερόμενων με αιμοληψίες στις εκτροφές τους, δεν έχουν προχωρήσει οι περισσότεροι στα απαραίτητα βήματα της διαδικασίας που απαιτείται.

Ως εκ τούτου παρακαλείστε να συνδράμετε στην προσπάθεια που γίνεται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταχώρησης τους. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταχώρηση των παραγωγών περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω :

1ο βήμα : οι εκμεταλλεύσεις πρέπει να είναι απαλλαγμένες από μελιταίο πυρετό και αυτό να αποδεικνύεται από τα εργαστηριακά δελτία ορολογικού ελέγχου μελιταίου πυρετού του Κέντρου Κτηνιατρικών ιδρυμάτων Αθηνών μέσω του Τμήματος Κτηνιατρικής Νάξου. Οι αιμοληψίες γίνονται από τους καταχωρημένους Κτηνιάτρους εκτροφής.

2ο βήμα : πρέπει να προσκομιστεί φάκελος με τη μελέτη και το HACCP που αφορά την μικρή εγκατάστασή  ιδιοπαραγωγής τυροκομικών προϊόντων όπου θα αποδεικνύετε ότι :

1. Το γάλα που μεταποιείται δεν θα υπερβαίνει τα 300 κιλά ημερησίως, σε συστεγαζόμενες εκτροφές τα 500 κιλά τις ποσότητες.

2. Τα προϊόντα παρασκευάζονται από γάλα που προέρχεται αποκλειστικά από την εκμετάλλευσή.

3. Τα τελικά προϊόντα, πωλούνται λιανικώς από τους ίδιους.

4. Θα τηρούνται  οι απαιτήσεις του άρθρου 6 της ΚΥΑ 3724/162303 (ΦΕΚ 3438/22.12.2014).

5. Εφαρμόζεται σύστημα HACCP με ευελιξία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Υ.Α.

6. Το γάλα το οποίο θα μεταποιείται θα είναι σύμφωνο με τις υγειονομικές απαιτήσεις για την παραγωγή του νωπού γάλακτος όπως αναφέρονται στον κανονισμό 853/2004 παράρτημα ΙΙ, τμήμα ΙΧ, Κεφ. Ι.

Προτείνουμε εφόσον υπάρχει δυσκολία όπως οργανώσετε συγκέντρωση όπου θα μας καλέσετε προς ενημέρωσή τους.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News