Ταχεία ομάδα επέμβασης αλά USA

Το Λιμενικό Σώμα δίνει τεράστια μάχη σε μία προσπάθεια να αντιμετωπίσει όχι μόνο τη παράνομη διακίνηση των μεταναστών αλλά και την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προχωρήσει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου σε κύρωση κανονισμού λειτουργίας ώστε να ενισχυθεί το Λιμενικό με Περιφερειακές Ομάδες Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) Οι συγκεκριμένες ομάδες θα λειτουργήσουν αρχικά στις έδρες Λιμενικών Αρχών, που αποτελούν τις μεγαλύτερες πύλες εισόδου και εξόδου της χώρας, αλλά, παράλληλα και πύλες και για την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σε πρώτη φάση, ο Κανονισμός θα λειτουργήσει στις Λιμενικές Αρχές, που χρήζουν άμεσης ενίσχυσης την τρέχουσα χρονική περίοδο, όπως ο Πειραιάς, η Πάτρα και η Ηγουμενίτσα. Η εξάπλωση του φαινομένου διακίνησης ναρκωτικών και οι προκλήσεις, που απορρέουν από τη εξέλιξη της μορφής του οργανωμένου εγκλήματος, επιτάσσουν τη συνεχή αναδιαμόρφωση της στρατηγικής του Λιμενικού Σώματος και την προσαρμογή διαρκώς σε νέα δεδομένα. Το διεθνές εμπόριο, η συνεχώς διευρυνόμενη παγκόσμια υποδομή των μεταφορών και η χρήση του διαδικτύου και των κινητών επικοινωνιών δημιούργησαν μια πιο πολυσύνθετη, διεθνική και δικτυωμένη μορφή του οργανωμένου εγκλήματος.

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα επιβάλλεται η εντατικοποίηση των προσπαθειών και των δράσεων του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η δημιουργία εξειδικευμένων Ομάδων Δίωξης Ναρκωτικών σε όλη την επικράτεια, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου και πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος.

Σημειώνεται, ότι σταδιακά και σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και τις μελλοντικές τάσεις, έχει προβλεφθεί η δυνατότητα σύστασης και ενεργοποίησης ικανού αριθμού Π.Ο.ΔΙ.Ν. και στις έδρες έτερων Λιμενικών Αρχών.  Απώτερος στόχος, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, είναι να εγκαθιδρυθεί ένας μηχανισμός, που θα καλύψει την Ελληνική Επικράτεια κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό, επιβεβαιώνοντας ότι ο στόχος της καταπολέμησης των ναρκωτικών παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, τόσο σε προληπτικό, όσο και σε κατασταλτικό επίπεδο.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News