Υπάλληλοι περιφέρειας ΠΝΑΙ: Ζητούν απογαλακτισμό από Σύρο

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου που ρυθμίζει μεταξύ άλλων και θέματα των ΟΤΑ, ο σύλλογος υπαλλήλων της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου (περιφερειακών ενοτήτων Δωδεκανήσου) έστειλε χτες στον υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Κουρουμπλή  επιστολή με την οποία καταθέτει τις απόψεις του για το περιεχόμενό του. Μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι όποια νέα κρατική δομή δημιουργείται δεν θα πρέπει πάντα να βρίσκεται στην έδρα της περιφέρειας δηλαδή τη Σύρο,  και να ακολουθείται ο αυτοδιοικητικός χάρτης αλλά να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες και οι δραστηριότητες της κάθε γεωγραφικής περιοχής. Μάλιστα ο σύλλογος φέρνει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη δημιουργία αυτοτελούς υπηρεσίας εποπτείας ΟΤΑ η οποία όπως υποστηρίζει πρέπει να δημιουργηθεί στη Ρόδο, έχοντας στην αρμοδιότητά της όλα τα νησιά, ή ακόμα και όλη την περιφέρεια αν αυτό κριθεί σκόπιμο να γίνει.
Αναλυτικά το περιεχόμενο της επιστολής που στάλθηκε στον υπουργό έχει ως εξής:
«Απόψεις ΣΥΠΝΑΠΕΔ επί του πολυνομοσχεδίου «Αυτοτελής Υπηρεσία εποπτείας ΟΤΑ, ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις»
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με το σχέδιο  νόμου του Υπουργείου σας, αποσαφηνίζονται διατάξεις και διαδικασίες, αρκετές από τις οποίες έχουν θετικό αντίκρισμα σε εργαζόμενους και πολίτες, αφού ικανοποιούν αιτήματα και διεκδικήσεις ετών. Ανάμεσά τους το άρθρο 39, παρ. 1, που δίνει την δυνατότητα σε συναδέλφους μας, που εργάζονται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, να μπορούν να ζητούν από τα Περιφερειακά Συμβούλια την αύξηση του ωραρίου εργασίας τους (έως τις 8 ώρες).  
Παρόμοια ρύθμιση είναι και η προβλεπόμενη στο άρθρο 21 «Νομική στήριξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α.», «στις περιπτώσεις ποινικής δίωξης των εργαζομένων για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους και με την προϋπόθεση  ότι δεν υπάρχει καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας».
Επίσης τα άρθρα: 84 (Δημοτικός Φόρος Δωδεκανήσου), 92 (θέματα προσωπικού ΔΕΥΑ), 143 (Μετονομασία Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου σε Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου – Κάσου) κ.ά.
Ωστόσο θεωρούμε απαραίτητο να τροποποιηθούν τα εξής :
• Άρθρο 1 – Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. – Νέο Πλαίσιο
Έχουμε διατυπώσει εγγράφως πολλές φορές την άποψη ότι ο καθορισμός της έδρας της όποιας νέας κρατικής δομής δεν πρέπει να  ακολουθεί απαραίτητα τον αυτοδιοικητικό χάρτη, αλλά να συνεκτιμώνται πραγματικές ανάγκες και δραστηριότητες  (πληθυσμιακές, οικονομικές, προσβασιμότητας κλπ) της κάθε γεωγραφικής περιοχής.  
Εν προκειμένω για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που εκτείνεται σε μια τεράστια θαλάσσια ζώνη από τις ακτές της Αττικής (Μακρόνησος) έως τα νότια παράλια της Τουρκίας (Καστελλόριζο) και αποτελείται από 79 νησιά, από τα οποία κατοικούνται τα 48. Για τον λόγο αυτό, επιβάλλεται η δημιουργία  Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. με έδρα τη Ρόδο και με χωρική αρμοδιότητα τα νησιά του νομού Δωδεκανήσου ή και για ολόκληρη την Περιφέρεια στην περίπτωση που δεν κριθεί σκόπιμη η δημιουργία δυο Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α.
Το ύψος του προϋπολογισμού της ΠΝΑι των 93.000.000,00€ περίπου είναι ιδιαίτερα ενδεικτικός  αφού τα 62.000.000,00€ αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα Δωδ/σα και τα υπόλοιπα 31.000.000,00€ τις Κυκλάδες.
Εξάλλου η αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών μας καθώς και των φορέων της Δωδ/σου, προϋποθέτει τη δυνατότητα άμεσης και ταχείας πρόσβασης τους στην υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ και κατ’ επέκταση του Ελεγκτή Νομιμότητας  και άμεσης επικοινωνίας τους με τα όργανα διοίκησής του, που στο κατατεθέν νομοσχέδιο κατά γενική ομολογία η σχεδιαζόμενη  διάρθρωση σε καμία περίπτωση δεν προάγει ούτε  εξασφαλίζει.
• Άρθρο 15 Ίδρυση αυτοτελούς γραφείου για θέματα αναπηρίας και ευπαθών κοινωνικών ομάδων στις έδρες των Περιφερειών.
Θεωρούμε πολύ θετική εξέλιξη την δημιουργία αυτοτελούς γραφείου για θέματα αναπηρίας και ευπαθών κοινωνικών ομάδων στις Περιφέρειες.
Εκφράζουμε όμως τη δυσαρέσκειά μας για τον τρόπο με τον οποίο ο νομοθέτης επιβάλλει τη χωροθέτηση της εν λόγω αυτοτελούς οργανικής μονάδας στην έδρα της Περιφέρειας.
Αναμφισβήτητος πλεονασμός η υπόδειξη του  χώρου σύστασης, αφού σε κάθε περίπτωση, η περιφερειακή αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αποσπασματικά ή συνολικά τον οργανισμό  εσωτερικής λειτουργίας της, ακολουθώντας τις διαδικασίες που προβλέπει ο ν. 3852/2010.
Αφήστε επιτέλους να πνεύσει αυτοδιοικητικός άνεμος. Ο Περιφερειάρχης με το Περιφερειακό Συμβούλιο να κρίνουν και αποφασίσουν το τόπο σύστασης του με γνώμονα τις κοινωνικές, πληθυσμιακές ανάγκες και τις ιδιαίτερες συνθήκες της χωρικής αρμοδιότητας του.
Ενδεικτικά το ύψος του προϋπολογισμού της ΠΝΑι για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 136.000,00€ περίπου και κατανέμεται σε 93.000,00€ για τα Δωδ/σα και 43.000,00€ για τις Κυκλάδες.
Επίσης ο Νομός Δωδεκανήσου έχει το 61,80% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας. Η Π.Ε. της Ρόδου είναι εκείνη με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον συνολικό πληθυσμό της Περιφέρειας, αφού η Ρόδος κατέχει σχεδόν το 40% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας.
Επιπλέον οι δυο ακόλουθες Περιφερειακές Ενότητες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο συνολικό πληθυσμό της Περιφέρειας είναι του Νομού Δωδεκανήσου. Συγκεκριμένα τη δεύτερη και την τρίτη θέση καταλαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες της Κω και της Καλύμνου αντίστοιχα.
• Άρθρο 21  Νομική στήριξη υπαλλήλων ΟΤΑ
Σε κάθε περίπτωση η νομική υποστήριξη των υπαλλήλων ΟΤΑ από δικηγόρους των Δήμων, Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα αυτών και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, πρέπει να επεκταθεί  και για υποθέσεις αστικής ή διοικητικής φύσης, οι οποίες ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και υπό την ιδιότητά τους ως δημοσίων υπαλλήλων, ενώπιον των αστικών ή διοικητικών δικαστηρίων αντίστοιχα. Από εμπειρία ετών διαπιστώνουμε ότι η παραπομπή υπαλλήλων στην δικαιοσύνη για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, δεν εξαντλείται στην ποινική δίωξη, αλλά ακολουθούν περαιτέρω δικαστικές ενέργειες (άσκηση αγωγών κλπ) ενώπιον των αστικών ή διοικητικών δικαστηρίων για προφανείς λόγους  σκοπιμότητας και υστεροβουλίας.
Η δυσχερής οικονομική κατάσταση των συναδέλφων δεν επιτρέπει την νομική εκπροσώπηση τους, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους σε τέτοιου είδους δικαστικές ενέργειες.
• Άρθρο 49  Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών (προσωπική διαφορά)
Με την διατύπωση του άρθρου 49 δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ικανοποιηθεί το αίτημά μας για επαναχορήγηση της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 σε όλους τους συναδέλφους, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που μετατάχθηκαν στους Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, μιας και γίνεται συγκεκριμένη αναφορά μόνο στους Δημοτικούς Αστυνομικούς και τους Σχολικούς Φύλακες.
• Άρθρο 53 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Αποκλείει κατηγορίες εργαζομένων που δραστηριοποιούνται σε χώρους και αντικείμενα που επιβάλουν την καταβολή του επιδόματος (πχ. εργαζόμενους στην καθαριότητα των κτιρίων, τους εργαζόμενους στο πράσινο, τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες υγείας –εμβόλια, Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Κτηνιάτρους, Γεωτεχνικούς, Τεχνικούς, Εργαστηριακούς κτλ) που εμπλέκονται στη διαδικασία ελέγχων χώρων ΧΥΤΑ, Σφαγείων, ΧΑΔΑ, ΒΙΟΚΑ, Εγκαταστάσεις SEVESO κλπ χώρων μεγάλης επικινδυνότητας.
• Άρθρο 109 Τροποποίηση των άρθρων 10 και 11 του ν. 4336/2015
Δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιφερειών, όταν τα δρομολόγια των πλοίων είναι πολλές φορές σπάνια, ιδιαίτερα κατά την χειμερινή περίοδο και οι συνθήκες μετακίνησης από νησί σε νησί εξαιρετικά δυσχερείς. Ο αποκλεισμός υπαλλήλου σε διάφορα νησιά και η αναγκαστική παραμονή και διανυκτέρευση του (ακόμα και για περισσότερες από μία – δύο ημέρες) σ’ αυτά, ιδιαίτερα την χειμερινή περίοδο, είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Είναι δυνατόν μία μετακίνηση από τη Ρόδο σε άλλο νησί της ∆ωδεκανήσου, όταν ο υπάλληλος θα αναγκαστεί να επιστρέψει μετά τη μία η ώρα τη νύχτα να θεωρείται αυθημερόν, ή να μην έχει δικαίωμα διανυκτέρευσης στη μετακίνηση από τη Κάλυμνο στη Λέρο, γιατί η απόσταση είναι μικρότερη από τα 15 ν.μ.;
Γνωρίζετε ότι μια μετακίνηση από τη Ρόδο στην Αστυπάλαια απαιτεί τουλάχιστον 2 διανυκτερεύσεις (καθώς ακτοπλοϊκή σύνδεση υπάρχει μόνο μία φορά την εβδομάδα και αεροπορική κάθε δύο μέρες με το αεροπλάνο να κάνει στάση στην Κω, στην Κάλυμνο και στη Λέρο πριν προσγειωθεί στην Αστυπάλαια!); Γνωρίζετε ότι το κόστος της μετακίνησης ανέρχεται στα 268,60€ (148,60€ για αεροπορικά εισιτήρια και 120€ κόστος ξενοδοχείου) χωρίς να υπολογίζεται η ημερήσια αποζημίωση;
Για τους παραπάνω λόγους απαιτείται (για την πολυνησιακή Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου):
•    Να αποσυνδεθεί κάθε μετακίνηση από το όριο αποστάσεων και να θεωρείται εκτός έδρας με ολόκληρη αποζημίωση και με δικαίωμα διανυκτέρευσης (εάν απαιτείται).
•    Να αυξηθεί το όριο των ημερών εκτός έδρας τουλάχιστον στις εκατό (100) ημέρες, χωρίς να προσμετρούνται σε αυτές, οι εκτός έδρας μετακινήσεις οι οποίες αφορούν επιμόρφωση του υπαλλήλου (ημερίδες, σεμινάρια, επιστημονικά συνέδρια κτλ).
•    Να μην υπάρχει περιορισμός στο βαθμό και στην ειδικότητα του υπαλλήλου που μετακινείται, αφού απαιτούνται επιπλέον μετακινήσεις εκτός έδρας για επιβλέψεις, αυτοψίες και ελέγχους από όλες τις ειδικότητες.
•    Να γίνεται προπληρωμή των εξόδων μετακίνησης και διαμονής των υπαλλήλων, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στα έξοδα, που απαιτούνται.
•    Να αυξηθεί το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης σε 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση για την καλοκαιρινή περίοδο.
κύριε Υπουργέ
Θεωρούμε ότι είναι ανάγκη να ρυθμιστούν θετικά όλα τα παραπάνω ζητήματα των εργασιακών μας σχέσεων, που έχουμε διατυπώσει με μια σειρά εγγράφων  μας και τα οποία αποτελούν πάγια αιτήματά μας".