"Απογειώνεται" το αεροδρόμιο Σύρου

Τον δρόμο προς τη δημοπράτηση άνοιξε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) με την ολοκλήρωση της μελέτης για την επέκταση του διαδρόμου του αεροδρομίου της Σύρου, γεγονός που θα επιτρέψει την προσέγγιση μεγαλύτερων αεροσκαφών.

Παραδόθηκε από την ΥΠΑ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η μελέτη για την «μικρή επέκταση του διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών στον Κρατικό Αερολιμένα Σύρου (ΚΑΣΟΒ)», έργο που μπορεί άμεσα να προχωρήσει η δημοπράτηση του, με τις υφιστάμενες αδειοδοτήσεις.

Πρόκειται για την πρώτη φάση του έργου, για την οποία παραδόθηκε η οριστική μελέτη και περιλαμβάνει τις τεχνικές παρεμβάσεις για τον διάδρομο, με την επέκταση του στο ανώτατο δυνατό όριο των 140 μέτρων, τηδιαπλάτυνση του και τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, οι οποίες ευνοούν την εξυπηρέτηση νυχτερινών πτήσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Την σχετική πληροφόρηση της εφημερίδας για την παράδοση της μελέτης του έργου, επιβεβαίωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, Γιώργος Λεονταρίτης, ο οποίος ανέφερε είναι θέμα της ΥΠΑ να προχωρήσει στη δημοπράτηση, η οποία μπορεί να γίνει άμεσα και προς αυτή την κατεύθυνση πρόκειται να ασκηθούν πιέσεις και εκ μέρους της Περιφέρειας.

Όπως δε διευκρίνισε, από την εγκατάσταση του εργολάβου, το έργο μπορεί άμεσα, εντός ολίγων μηνών, να ολοκληρωθεί, γεγονός που καλλιεργεί ελπίδες για ετοιμότητα του κατά τους θερινούς μήνες που παρουσιάζεται και αύξηση της επιβατικής κίνησης.

Η δεύτερη φάση για την ολοκλήρωση του έργου, προκειμένου να μπορεί απρόσκοπτα να υποδέχεται το αεροδρόμιο μεγαλύτερα αεροσκάφη με κάθε συνθήκη, αφορά στην ταπείνωση του λόφου, με τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας να αναλαμβάνουν πλέον για την επιτάχυνση των διαδικασιών, οι οποίες έχουν ήδη ολοκληρώσει τα τοπογραφικά διαγράμματα, ενώ απομένει η αποτύπωση των κτηματολογικών πινάκων.

Υφιστάμενη κατάσταση

Το αεροδρόμιο της Σύρου διαθέτει διάδρομο προσαπογειώσεως αεροσκαφών 18-36 μήκους 1.080 μέτρων και πλάτους 30 μέτρων, με εκατέρωθεν ασφάλτινα ερείσματα πλάτους 7,50 μέτρα.

Στα άκρα του διαδρόμου έχουν διαμορφωθεί χωμάτινες ζώνες ασφάλειας σε μήκος 60 μέτρων. Εκτέρωθεν του διαδρόμου, σε πλάτος κυμαινόμενο 35-40 μέτρα από τον άξονα, είναι διαμορφωμένες χωμάτινες ζώνες ασφάλειας.

Διαθέτει δάπεδο στάθμευσης αεροσκαφών, διαστάσεων 160X65 μέτρα και δύο συνδετήριους τροχόδρομους, πλάτους 15 μέτρων, που συνδέουν τον διάδρομο με το δάπεδο αεροσκαφών, με διαμορφωμένες ζώνες ασφάλειας εκατέρωθεν αυτών, πλάτους 12,50 μέτρα.

Το οδόστρωμα του πεδίου ελιγμών του αεροδρομίου, κρίνεται ως πολύ καλή χωρίς προβλήματα, με την αντοχή του, σύμφωνα με τα διαθέσιμα γεωτεχνικά στοιχεία να θεωρείται ρεαλιστική και ότι ανταποκρίνεται στην εκμετάλλευση του αεροδρομίου από μεσαίου βάρους αεροσκάφη, όπως αυτά που επιχειρούν σήμερα με πλήρες φορτίου bombardier Q400.

Οι τεχνικές εργασίες

Το δημοπρατούμενο έργο έχει σαν αντικείμενο εργασίες για μικρή επέκταση του διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών του αεροδρομίου Σύρου.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται οι εργασίες:

1.Επέκταση του διαδρόμου προς Νότο κατά 20 μέτρα.

Μετά το νότιο άκρο του διαδρόμου, στην περιοχή που είναι διαμορφωμένη η ακραία ζώνη ασφαλείας, θα γίνουν εργασίες επέκτασης κατά 20 μέτρα. Η επέκταση θα ακτασκευαστεί με άκαμπτο οδόστρωμα. Για τον υπολογισμό του πάχους του οδοστρώματος του διαδρόμου ελήφθη ως αεροσκάφος σχεδιασμού του Dash 8 Q400, το οποίο επιχειρεί σήμερα στο αεροδρόμιο.

2.Διαμόρφωση ακραίων ζωνών ασφαλείας μετά τα δύο άκρα του διαδρόμου σε μήκος 60 μέτρων και πλάτος 45 μέτρων (22,50 μέτρα εκατέρωθεν του άξονα του διαδρόμου), με οδόστρωμα πλήρους αντοχής σαν του διαδρόμου, καθόσον οι επιφάνειες αυτές θα χρησιμοποιούνται για τους ελιγμούς των αεροσκαφών.

3.Διαμόρφωση μετά τη νότια ακραία ζώνη ασφαλείας του διαδρόμου, επιφάνειας clearway, ελεύθερης εμποδίων, με πλάτος 150 μέτρα (75 μέτρα εκατέρωθεν του άξονα του διαδρόμου) και μέχρι τα όρια του αεροδρομίου. Πρόκειται για εργασίες που αφορούν στην αποκοπή υψώματος που βρίσκεται στα ανατολικά του διαδρόμου.

4.Εργασίες διαγράμμισης της περιοχής επέκτασης του διαδρόμου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

5.Βελτίωση του αποστραγγιστικού συστήματος του αεροδρομίου, με καθαρισμούς τάφρων και αγωγών από όλα τα φερτά υλικά, φυτικές γαίες, πέτρες κ.λ.π., για την ομαλή και απρόσκοπτη απορροή των ομβρίων.

6.Αποψίλωση-ισοπέδωση των πλευρικών ζωνών ασφαλείας του διαδρόμου, που έχουν γεμίσει από φυτική βλάστηση και φερτά υλικά, οι οποίες θα επαναδιαμορφωθούν-ισοπεδωθούν, έτσι ώστε να αποκτήσουν ενιαία εγκάρσια κλίση.

Οι εργασίες θα μπορούν να εκτελούνται όλες τις ώρες του 24ωρου (ημέρα και νύχτα), όπως αυτές θα καθοριστούν από την διοίκηση του αερολιμένα και την επίβλεψη του έργου.

Ιδιαιτέρως δε επισημαίνεται πως επειδή κατά την διάρκεια των εργασιών δεν θα διακοπεί η λειτουργία του αεροδρομίου, θα πρέπει ο ανάδοχος να διατηρεί σε μόνιμη και συνεχή βάση συνεργείο με κατάλληλα μηχανήματα για τον καθαρισμό του οδοστρώματος των περιοχών του πεδίου ελιγμών, που θα διακινούνται οχήματα και μηχανήματα του εργοταξίου.

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ου θα αφορούν στην:

1.Τροποποίηση-επέκταση της φωτοσήμανσης του διαδρόμου.

2.Προσωρινή προσαρμογή της φωτοσήμανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ώστε να είναι σύμφωνη με τα εκάστοτε επιχειρησιακά δεδομένα του αεροδρομίου.

3.Μεταφορά του σταθμού φωτοσήμανσης από τον οικίσκο που βρίσκεται σήμερα σε κατάλληλο χώρο του νέου κτιρίου υποσταθμού του αεροδρομίου.

4.Τροποποίηση των κυκλωμάτων φωτοσήμανσης και τηλεχειρισμού για την λειτουργία του νέου σταθμού φωτοσήμανσης.

5.Μικρής έκτασης εξυγίανση των υπαρχόντων κυκλωμάτων φωτοσήμανσης.

Χρηματοδότηση

Το έργο της πρώτης φάσης είναι προϋπολογισμού 1.334.000 ευρώ(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), το οποίο έχει προταθεί από την ΥΠΑ για ένταξη στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)» 2014-2020, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχουν εξευρεθεί οι απαιτούμενοι πόροι για την υλοποίηση του.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, Γιώργος Λεονταρίτης, επεσήμανε την βούληση της Περιφέρειας να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες ένταξης του έργου στο νέο ΕΣΠΑ, προκειμένου να καλυφθεί η χρηματοδότηση του.

Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός του έργου κατανέμεται: για τις χωματουργικές εργασίες 156.037,90 ευρώ, για τις τεχνικές εργασίες 396.452 ευρώ, για εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικά και σήμανση 37.420 ευρώ, για τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 184.475 ευρώ.

Το σύνολο των εργασιών ανέρχεται σε 774.38,90 ευρώ, με τους υπολογισμούς των απρόβλεπτων εξόδων και των επιβαλλόμενων σχετικών φόρων αγγίζει τον τελικό ποσό του 1.334.000 ευρώ.

Ικανοποίηση της Περιφέρειας

«Αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση διότι επιτέλους έχουμε την ολοκληρωμένη μελέτη της επέκτασης του διαδρόμου προσαπογείωσης του αεροδρομίου στα χέρια μας», δήλωσε στην εφημερίδα ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, συμπληρώνοντας ότι

«Αυτή είναι η πρώτη φάση, η οποία είναι ολοκληρωμένη και μπορεί να δημοπρατηθεί ακόμη και αύριο. Το ποσόν που χρειάζεται για το έργο θα το χαρακτήριζα πολύ μικρό σε σχέση με την σπουδαιότητα του, οπότεδιαβεβαιώνω του πολίτες της Σύρου ότι τα χρήματα θα βρεθούν και θέλω να πιστεύω ότι άμεσα το υπουργείο θα εντάξει το έργο στο νέο ΕΣΠΑ και θα μπορέσει να υλοποιηθεί πολύ γρήγορα».

Από τότε που ελήφθη η απόφαση και έγινε η αυτοψία του χώρου από τους υπεύθυνους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, πέρασαν αρκετοί μήνες μέχρι την κατάθεση αυτής της ολοκληρωμένης μελέτης, γεγονός που προκαλεί φόβους στο να παρατηρηθούν καθυστερήσεις και στο θέμα της δημοπράτησης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης θέλοντας να δικαιολογήσει το χρονικό διάστημα των καθυστερήσεων αναφέρθηκε στις πολιτικές αναταράξεις που υπήρξαν στον χρόνο που πέρασε και σημείωσε πως «λόγω πολιτικής αστάθειας τίποτε δεν προχώρησε στην Ελλάδα και όχι μόνο στις Κυκλάδες στον τομέα των δημοσίων έργων, καθώς όλα είχαν σταματήσει διότι υπήρχε αβεβαιότητα. Οπότε όλη αυτή η καθυστέρηση δικαιολογείται λόγω της ρευστής πολιτικής κατάστασης που υπήρχε. Τώρα εφόσον υπάρχει πολιτική σταθερότητα δεν νομίζω ότι υπάρχει η παραμικρή δικαιολογία από την πλευρά του υπουργείου να μην εντάξει το έργο σε ένα πρόγραμμα προκειμένου να δημοπρατηθεί άμεσα».

Η δεύτερη φάση

Καθώς αυτό το έργο αποτελεί την πρώτη φάση, όμως η συνολική αντιμετώπιση του θέματος έχει να κάνει και με την ταπείνωση του λόφου που βρίσκεται απέναντι από το αεροδρόμιο στην πορεία καθόδου των αεροσκαφών.

Ερωτώμενος ο Αντιπεριφερειάρχης γιατί επελέγη αυτός ο διαχωρισμός των δύο φάσεων του έργου, διευκρίνισε πως «θέλουμε να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση που είναι πολύ σημαντική, κατά την οποία μπορούν να απογειωθούν και να προσγειωθούν μεγαλύτερα αεροπλάνα 80 θέσεων. Είναι θέμα εταιρειών εάν θα το επιλέξουν ή όχι. Η δεύτερη φάση θα καταστήσει 100% ασφαλές το αεροδρόμιο και θα μπορέσει να μπει και στους πίνακες διεθνών πτήσεων, για να υποδεχόμαστε και πτήσεις charter».

Για το πότε προβλέπεται να ξεκινήσει η διαδικασία της δεύτερης φάσης, ο κ. Λεονταρίτης είπε ότι «επειδή θέλουμε να δούμε το έργο να υλοποιείται πολύ γρήγορα, αναλάβαμε ως Περιφέρεια μέσω των δικών μας τεχνικών υπηρεσιών να κάνουμε και την κτηματογράφιση και τα τοπογραφικά και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία χρειαστεί προκειμένου να προβούμε και στη δημοπράτηση του έργου. Το κόστος της δεύτερης φάσης είναι πολύ μικρό διότι είναι μόνο εκσκαφές, οπότε ούτε εκεί θα έχουμε πρόβλημα χρηματοδότησης».

Καθώς του επισημάνθηκε και το θέμα των απαραίτητων απαλλοτριώσεων που θα πρέπει να γίνουν κατά την δεύτερη φάση, επιβεβαίωσε ότι αυτές θα γίνουν, όμως διευκρίνισε ότι «και σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για χαμηλό κόστος, καθώς ο λόφος δεν είναι κατοικημένος. Άλλωστε πρόκειται για ένα έργο μεγάλου δημοσίου συμφέροντος οπότε και το θέμα των απαλλοτριώσεων θα προχωρήσει πολύ γρήγορα».

Εξέφρασε δε την πεποίθηση του ότι «και αυτό το έργο θα ολοκληρωθεί παρά πολύ σύντομα», όσον αφορά δε την εξεύρεση των πόρων σημείωσε ότι «αυτοί θα εξασφαλιστούν είτε με ένταξη στο ΕΣΠΑ ή εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό και δούμε ότι υπάρχει δυσκολία στη χρηματοδότηση και χρονοτριβούμε και από την πλευρά της Περιφέρειας πάλι θα υπάρξει συνδρομή, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο».

Ποιοι πραγματικά προσέφεραν

Επειδή κατά το πρόσφατο παρελθόν υπήρξε η διαπίστωση πολλών πλευρών να ερίζουν ως προς την πατρότητα των προσπαθειών επίτευξης του έργου. Για το εάν επρόκειτο για κινήσεις πολιτικών μικροσυμφερόντων ή κινήσεων ουσίας που έκαστη συνέδραμε για το τελικό θετικό αποτέλεσμα, ο κ. Λεονταρίτης σχολίασε ότι «Εμείς στην Περιφέρεια μέχρι τώρα έχουμε πολιτευτεί με πολύ ταπεινότητα και δεν διεκδικούμε και δεν επιθυμούμε να διεκδικήσουμε καμία πατρότητα για τίποτα. Δουλεύουμε όπως έχουμε υποχρέωση να κάνουμε και από εκεί και πέρα ο κόσμος θα κρίνει μέσα από τις παρεμβάσεις του καθ’ ενός μας τι έχει προσφέρει ο κάθε ένας στα κοινά».

Δεν παρέλειψε δε να αναγνωρίσει την συμβολή του προέδρου του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, Γιάννη Ρούσσου, την οποία χαρακτήρισε «σημαντικότατη στην πρώτη φάση», αναφέροντας ότι «λόγω και των προσωπικών επαφών που είχε με τον τότε υπουργό επανάφερε το θέμα στο προσκήνιο. Από τότε και με τις δικές μας πιέσεις άρχισε να επαναδρομολογείται η εξέλιξη του έργου και φτάσαμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Σήμερα είναι στην Περιφέρεια και σήμερα χρειάζεται και θα την ζητήσουμε, η βοήθεια όλων των φορέων, προκειμένου να πιέσουμε την κυβέρνηση να εντάξει το έργο το συντομότερο δυνατό σε ένα πρόγραμμα και να χρηματοδοτηθεί».

Πηγή: Εφημερίδα "Κοινή Γνώμη"

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News