Έργα υποδομών σε πέντε νησιά

Δεν είναι λίγοι αυτοί που γκρινιάζουν για θέματα υποδομών και δη για το οδικό δίκτυο κυρίως στα μικρά νησιά των Κυκλάδων. Και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προχωρεί σε ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής για τη τοποθέτηση Συστημάτων Συγκράτησης Οχημάτων, καθώς οριζόντια σήμανση (διαγράμμιση) για τα νησιά Ίο, Σίκινο, Φολέγανδρο, Θηρασιά και Ανάφη. Και η σχετική προκήρυξη έρχεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Σκοπός του έργου «Σήμανση - Ασφάλεια Οδικού Δικτύου των Νήσων Ίου, Σικίνου, Φολεγάνδρου, Θηρασιάς και Ανάφης» (συνολικού προϋπολογισμού 133.400 ευρώ), είναι η ασφάλεια οχημάτων και πεζών επί του οδικού δικτύου των νησιών, σε επικίνδυνα σημεία που προκύπτουν από τους τακτικούς αρμόδιους ελέγχους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ώρα 10:00 π.μ., στην Ερμούπολη της Σύρου.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθεται σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθεται και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (www.pnai.gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες στα τηλέφωνα 22813-62702 και 22813-62705.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται σε 180 ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News