Ελλάδα: Γιατί και ο εσωτερικός χώρος θέλει τον αρχιτέκτονά του

Εσωτερικού χώρου διακόσμιση

Οι αρχιτέκτονες είναι εξοικειωμένοι με τη δομική επίλυση προβλημάτων και το δημιουργικό σχεδιασμό τόσο για τον εξωτερικό όσο και για τον εσωτερικό σχεδιασμό κτιρίων. Η εσωτερική αρχιτεκτονική επικεντρώνεται στη λειτουργικότητα ενός χώρου.

Της Μίνας Κοκορέλη

Αυτή η μορφή αρχιτεκτονικής συχνά συγχέεται με την εσωτερική διακόσμηση, η οποία επικεντρώνεται περισσότερο στην αισθητική. Εδώ είναι οι διαφορές μεταξύ αυτών των δύο διαφορετικών κατευθύνσεων που συχνά συγχέονται:

Τι είναι η αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου;

Η αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου επικεντρώνεται στο εσωτερικό και τη λειτουργικότητά του για τις ανθρώπινες ανάγκες. Η αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων συνδυάζει την τέχνη και την επιστήμη για τη δημιουργία, την αποκατάσταση ή την αναδιάταξη του εσωτερικού διαφόρων κτιρίων, όπως είναι συνήθως τα σπίτια, τα γραφεία και άλλα είδη εσωτερικών χώρων. Αυτός ο τύπος αρχιτεκτονικής περιλαμβάνει επίσης τη μετατροπή ενός τύπου χώρου σε άλλο, όπως η μετατροπή του εσωτερικού χώρου ενός παλιού κτιρίου γραφείων σε ένα λειτουργικό κατοικήσιμο κτίριο.

Τι κάνει ένας αρχιτέκτονας εσωτερικού χώρου;

Οι αρχιτέκτονες εσωτερικού χώρου συνήθως ασχολούνται με την κατασκευή ή την ανοικοδόμηση των εσωτερικών περιβάλλοντων, αλλάζοντας συχνά την πραγματική δομή μιας κατοικίας. Πρέπει να λάβουν υπόψη τους τη δομή ενός κτιρίου αλλά και τους κανόνες οικοδόμησης, ώστε να δημιουργήσουν έναν ασφαλή και κατοικήσιμο χώρο διαβίωσης, όπως είναι η σωστή εγκατάσταση υδραυλικών και ηλεκτρικών συστημάτων.

Ένας ικανός αρχιτέκτονας, όπως είναι ο αρχιτέκτονας Στέφανος Βασδέκης, θα καταφέρει να ενσωματώσει την ανάλυση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού σε όλα τα έργα και τις δημιουργίες του. Οι εσωτερικοί αρχιτέκτονες μπορούν επίσης να συμπεριλάβουν βιώσιμες επιλογές σχεδιασμού, όπως είναι οι “πράσινες” ενεργειακές λύσεις, με εναλλακτικά συστήματα θέρμανσης και φωτισμού.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αρχιτεκτονικής εσωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης;

Ενώ υπάρχει μεγάλος συγκερασμός μεταξύ των ρόλων του αρχιτέκτονα του εσωτερικού χώρου με τον σχεδιαστή εσωτερικού χώρου, υπάρχουν επίσης και ορισμένες διαφορές μεταξύ αυτών των δύο επαγγελμάτων που πρέπει να αναφερθούν:

Οι εσωτερικοί αρχιτέκτονες ασχολούνται με ανακαινιστικές ενέργειες. Ο αρχιτέκτονας ενός εσωτερικού χώρου θα είναι εκείνος που θα σχεδιάσει ολόκληρη τη δομή του εσωτερικού και θα εμπλακεί σε ένα πιο τεχνικό επίπεδο στη διαδικασία σχεδιασμού. Είναι εκείνος που θα συνεργαστεί με τους κατασκευαστές, τους εργολάβους και τους τεχνικούς, ώστε να διευκολυνθεί η ανοικοδόμηση ή η ανακαίνιση μιας υπάρχουσας δομής.

Χρειάζεστε άδεια για να ασκήσετε το επάγγελμα του αρχιτέκτονα. Η κύρια διαφορά μεταξύ αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων και εσωτερικής διακόσμησης, είναι ότι όλοι οι αρχιτέκτονες πρέπει να έχουν στην κατοχή τους άδεια άσκησης επαγγέλματος για να μπορέσουν να ασκήσουν νόμιμα το επάγγελμά τους.

Η εσωτερική διακόσμηση αφορά περισσότερο την αισθητική του χώρου.

Η εσωτερική είναι ένα επάγγελμα που επικεντρώνεται στην αρχιτεκτονική και στο σχεδιασμό του χώρου, δημιουργώντας συνεκτικά και αισθητικά ευχάριστα σχέδια για εσωτερικούς χώρους και επιχειρήσεις εντός ενός δομημένου περιβάλλοντος ή υφιστάμενων κατασκευών. Ωστόσο, το επάγγελμα της εσωτερικής διακόσμησης έχει εξελιχθεί με την πάροδο των ετών καθώς περισσότεροι σχεδιαστές έχουν αναλάβει αυτές τις τεχνικές πτυχές και τις μεθόδους, στα σχέδια των αρχιτεκτονικών τους κατασκευών.

Υπάρχει διαφορά στις πιστοποιήσεις. Για να γίνετε ένας επίσημος σχεδιαστής εσωτερικών χώρων (αντί για διακοσμητής εσωτερικού χώρου), τα περισσότερα κράτη απαιτούν την πιστοποίησή σας από τα κρατικά συμβούλια διαπίστευσης. Έχοντας στην κατοχή σας την πιστοποίηση, καταφέρνετε όχι μόνο να εξασφαλίσετε την εφαρμογή του επαγγέλματός σας, αλλά και να εναρμονιστείτε με τους νόμους αλλά και τις διατάξεις του εκάστοτε κράτους.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News