Σε πλειστηριασμό σήματα και τίτλοι της Πήγασος

Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών θα διεξαχθεί ο πλειστηριασμός τίτλων και σημάτων της Πήγασος Εκδοτική σύμφωνα με σχετική ανάρτηση στην Ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του ταμείου Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ)

Σύμφωνα με την ανάρτηση του πλειστηριασμού θα εκπλειστηριαστουν τα σήματα "Έθνος", "Έθνος της Κυριακής" και  "Ημερησία", καθώς και –μεταξύ άλλων- οι  εταιρείες Ευρώπη, Iris, Ανωση

Εκτός πλειστηριασμού τέθηκε η συμμετοχή της Πήγασος στο Mega..

H τιμή πρώτης προσφοράς για τα σήματα "Εθνος" και "Εθνος της Κυριακής" ορίστηκε το ποσό των 2,355 εκατ. Ευρώ και για το σήμα Ημερησία το ποσό των 476.000 ευρώ