Αιγαίο: Το μεταφορικό ισοδύναμο δεν καλύπτει την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ

"Το Μεταφορικό Ισοδύναμο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως οικονομικό αντιστάθμισμα στην κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ". Δεν είναι οι πρώτοι που το λένε, αλλά η γνώμη τους έχει βαρύνουσα σημασία, οπότε καλό είναι να την ακούσουμε με προσοχή και μακάρι να το έκαναν και οι αρμόδιοι που επιμένουν σε μία λογική που σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αναφερόμαστε στην επισήμανση που έγινε από τον Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνο Κόλλια, ο οποίος σε επιστολή του προς τον υπουργό Ναυτιλίας, Παναγιώτη Κουρουμπλή, στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί του σχεδίου Νόμου «Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις». χαρακτηρίζεται το μέτρο θετικό, «όπως και κάθε άλλο μέτρο που ενισχύει την δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι των νησιών μας, καθώς στοχεύει στην ανάπτυξη, τη συνοχή και τη μείωση των ανισοτήτων». Υπάρχει όμως και το ... αλλά. 

Και έτσι τονίζεται, ότι το προτεινόμενο Μεταφορικό Ισοδύναμο:

- προβλέπει διαδικασία περίπλοκη και έντονα γραφειοκρατική που θα απαιτήσει λογιστική συνδρομή, αναπόφευκτα με επιβάρυνση του επιβάτη,

- δεν καλύπτει τους μη μόνιμους κατοίκους των νησιών, στερώντας έτσι ένα παράγοντα ενίσχυσης της χειμαζόμενης τουριστικής κίνησης των συγκεκριμένων νησιών,

- θέτει αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια στην παροχή, αποκλείοντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού,

- καθιστά αδύνατη την παρακολούθηση της εφαρμογής του μέτρου στη διακίνηση των εμπορευμάτων και τη μετακίνηση του μειωμένου ναύλου στον τελικό καταναλωτή,

- δεν καλύπτει τις μετακινήσεις φυσικών προσώπων και τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ νησιών, που ανήκουν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες

Σε αυτό το πλαίσιο, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος προτείνει:

- την οριζόντια μείωση – έκπτωση σε όλα τα εισιτήρια που εκδίδονται από και προς τα νησιά, με τον επιβάτη να καταβάλλει την μειωμένη τιμή κατά την αγορά και την ναυτιλιακή εταιρία να εισπράττει την έκπτωση από το κράτος,

- την αύξηση του προϋπολογιζόμενου ποσού από το ΠΔΕ, καθώς το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ είναι πολύ μικρό και μη επαρκές για την καθολική εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του μέτρου.

Πηγή: enikonomia.gr