Αμοργός: Έγκριση δημοπράτησης δικτύου ύδρευσης Αρκεσίνης

"Με χαρά ανακοινώνουμε ότι μετά τον εμπεριστατωμένο έλεγχο που διενεργήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, δόθηκε η έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ». Το έργο περιλαμβάνει το δίκτυο ύδρευσης περιοχής Αρκεσίνης Αμοργού συνολικού μήκους 10.250m περίπου από αγωγό πολυθυλενίου (HDPE). Το δίκτυο θα εξυπηρετεί τους επιμέρους οικισμούς της Αρκεσίνης ενώ περιλαμβάνει και τον αγωγό μεταφοράς νερού στην δεξαμενή της Κολοφάνας. Περιλαμβάνει επίσης και ένα αντλιοστάσιο ύδρευσης. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 950.000,00 Ευρώ.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020 και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με MIS 5027407. Η δημοπράτηση του έργου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ προβλέπεται να γίνει εντός του Αυγούστου 2019. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία εκτέλεσης του ιδιαίτερα σημαντικού και αναπτυξιακού έργου για την ευρύτερη περιοχή της Αρκεσίνης. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την συνεργασία σε όλα τα μέχρι τώρα στάδια υλοποίησης του έργου". 

Αυτό ανέφερε χθες με κάθε επισημότητα, ο Δήμος Αμοργού, δίνοντας και την είδηση που έχει σχέση με την δημοπράτηση του έργου όσον αφορά την περιοχή της Αρκεσίνης για τη βελτίωση της υδροδότησης της περιοχής.. Εργου με προϋπολογισμό 950.000 ευρώ.. Και σήμερα έρχεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που αναφέρει με δελτίο Ενημέρωσης ότι “Πράσινο φως” για τη δημοπράτηση του έργου κατασκευής του δικτύου ύδρευσης Αρκεσίνης Αμοργού, έδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Συγκεκριμένα, η ΕΥΔ προέβη στην προέγκριση των τευχών διακήρυξης και της διαδικασίας με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο, «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Αρκεσίνης Αμοργού»,    συνολικού προϋπολογισμού 950.000 ευρώ,  το οποίο, με  απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Περιλαμβάνει την κατασκευή εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους περίπου 10 χλμ για την περιοχή Αρκεσίνης Αμοργού. Ειδικότερα, προβλέπεται η αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Αρκεσίνης και η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου από τον οικισμό μέχρι τη δεξαμενή.   Επίσης, συμπεριλαμβάνεται η επέκταση του δικτύου ύδρευσης προς τους οικισμούς Ραχούλα, Πύργος και Δίστρατα καθώς και η κατασκευή ενός νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης που συνδέει τη δεξαμενή της Αρκεσίνης με την Δεξαμενή της Κολοφάνας. Το εσωτερικό δίκτυο των οικισμών Αρκεσίνης, Ραχούλας, Πύργου και Διστράτων τροφοδοτείται από την υφιστάμενη δεξαμενή  της Αρκεσίνης που βρίσκεται πάνω στο λόφο, νοτιοανατολικά του οικισμού, η οποία με τη σειρά της τροφοδοτείται  με νερό από γεωτρήσεις.

Το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.