Αρσενικό Ορεινής Νάξου πάει για ...ΠΟΠ-ΠΓΕ?

Δεκέμβριος 2015 και στο Πολιτιστικό Κέντρο Συλλόγου Φιλωτικών στο Φιλώτι είχε πραγματοποιηθεί από την Οργάνωση Μελών του ΣΥΡΙΖΑ εκδήλωση που αφορούσε την παρουσίαση της μελέτης για την καταχώρηση του τοπικού προϊόντος «Αρσενικό Νάξου» στο κοινοτικό μητρώο ως προϊόν ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) ή γεωγραφικής προέλευσης (ΠΓΕ).. Η σχετική μελέτη είχε κατατεθεί στις 20 Νοεμβρίου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δηλαδή 15 ημέρες νωρίτερα από τη συνάντηση και ο βουλευτής Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ κος Νίκος Μανιός είχε δηλώσει τότε ανάμεσα στα άλλα ότι η τυχόν θετική έκβαση της προσπάθειας θα έχει μεγάλη κοινωνική και οικονομική σημασία για τους παραγωγούς της ορεινής Νάξου, αλλά και όλων των Κυκλάδων.

Και τον περασμένο Ιούλιο, στις 17 Ιουλίου έγινε η σχετική κατάθεση από τον πρόεδρο της Κτηνοτροφικής Φιλωτικών κο Βασίλη Κρασσά με έναν φάκελο περίπου 240 σελίδων (!!!) Κι εκεί δίνονται όλες οι λεπτομέρειες και βέβαια η ιστορική πορεία του τυριού ενώ έχουμε και την γεωγραφική ενότητα όπου παράγεται το συγκεκριμένο τυρί. Και όπως σημειώνεται μιλάμε για Απείρανθο, Δαμαριώνα, Δανακό, Κεραμωτή, Κορωνίδα, Κόρωνο, Κυνίδαρο, Μέση, Μονή, Φιλότι και Χαλκί….

Από εκεί και πέρα και βάση την ανάρτηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δικαίωμα ένστασης έχουν όσοι ενδιαφέρονται έως τις 18 Ιανουαρίου 2017. Στη συνέχεια; Όπως αναφέρει ο κος Μανιός «θα υπάρξουν ακόμη δύο μήνες διαβούλευσης αλλά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής πλέον Ενωσης και στη συνέχεια θα μπούμε στην τελική ευθεία για την πιστοποίηση, κάτι που αναμένεται να γίνει – εάν όλα πάνε καλά – στις αρχές καλοκαιριού». Επίσης ο κος Μανιός έχει τονίσει ότι ουσιαστικά η Ελλάδα ανοίγει και πάλι τον κατάλογο με την πιστοποίηση τυριών αφού για χρόνια δεν είχαμε ανάλογες κινήσεις, από τη στιγμή μάλιστα που έχουμε τουλάχιστον 70 ετικέτες που μπορεί να πάρουν αυτή τη πιστοποίηση…

Και τέλος να σημειώσουμε ότι υπάρχει η σχετική ενημέρωση από την ιστοσελίδα agronews.gr της 29ης Νοεμβρίου που αναφέρει «Αίτηση καταχώρισης της ονομασίας «Αρσενικό Νάξου» στο Ενωσιακό μητρώο των ΠΟΠ-ΠΓΕ., ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης υπέβαλε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η Κτηνοτροφική Ένωση Φιλιωτιτών Νάξου με έδρα το Φιλώτι Νάξου.

Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Δ.Ε., η αίτηση αφού αξιολογήθηκε, δημοσιοποιείται δια της παρούσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της αρ. 261611/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4068), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατά της ως άνω αίτησης καταχώρησης έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση μέχρι και την 18/01/2017 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική επικράτεια. Οι ενστάσεις συμπληρώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος V της παραπάνω Κ.Υ.Α., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και υποβάλλονται στη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων, Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ και άλλων Συστημάτων Ποιότητας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, εντός της παραπάνω προθεσμίας. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το αίτημα καταχώρησης της ονομασίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης:  http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/enstaseis