Δυτικές Κυκλάδες: Λιμενικά έργα ύψους 2 εκατ. ευρώ σε Κέα, Κύθνο και Σέριφο

Επτά σημαντικές μελέτες, που θα εξασφαλίσουν την υλοποίηση έργων πνοής στους κεντρικούς λιμένες της Κύθνου, της Σερίφου και της Κέας, εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση, μετά από σχετική πρόταση του Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

Στο πλαίσιο της συνολικής πρότασης ύψους περίπου 2.000.000 ευρώ, που κατατέθηκε από το Λιμενικό Ταμείο Σύρου, για τις τελευταίες εναπομείνασες ευκαιρίες χρηματοδότησης, μέσω του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ, εντάχθηκαν επτά, συνολικά, μελέτες προς χρηματοδότηση, οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούν στην αναβάθμιση των κεντρικών λιμένων στα νησιά της Σερίφου, της Κύθνου και της Κέας, που εμπίπτουν στην ευθύνη του ΔΛΤ Σύρου.

Μελέτη υποδομών κρουαζιέρας για τη Σέριφο

Στο πλαίσιο της πρότασης του Λιμενικού Ταμείου εγκρίθηκε η χρηματοδότηση εκπόνησης Μελέτης Υποδομών Κρουαζιέρας για το λιμάνι στο Λιβάδι Σερίφου.

Σύμφωνα με το ΔΛΤ, το λιμάνι αποτελεί τη μοναδική πύλη εισόδου του νησιού για Ε/Γ – Ο/Γ πλοία. Βρίσκεται στο Νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού, σε έναν κόλπο προστατευόμενο. Ωστόσο, εξυπηρετεί και πολλά τουριστικά και ιστιοπλοϊκά σκάφη. Τα τελευταία χρόνια το λιμάνι παρουσιάζει σημαντική αύξηση επιβατικής κίνησης, ενώ τα τελευταία χρόνια η επιθυμία του νησιού είναι να στραφεί στην αγορά της Κρουαζιέρας, ωστόσο δεν υπάρχουν οι αναγκαίες και κατάλληλες προς τούτο λιμενικές εγκαταστάσεις και υποδομές του λιμένα. Επομένως, για την κάλυψη των ανωτέρω σύγχρονων αναγκών κρουαζιέρας κρίνεται απαραίτητη η βελτίωση, επέκταση και αναβάθμιση του λιμένα.

Βούληση για σημαντική βελτίωση του λιμένα του Μέριχα

Όσον αφορά στο νησί της Κύθνου, τρεις σημαντικές μελέτες εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, για περιοχές ευθύνης του ΔΛΤ.

Η πρώτη μελέτη, αφορά σε εκπόνηση ΜΠΕ για το κεντρικό λιμάνι του Μέριχα. Όπως τονίζεται από το Λιμενικό Ταμείο, το λιμάνι του Μέριχα ανήκει στο χώρο ευθύνης του ΔΛΤ Σύρου, και αποτελεί τη μοναδική πύλη εισόδου του νησιού ιγα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ωστόσο, εξυπηρετεί και πολλά τουριστικά και ιστιοπλοϊκά σκάφη. Τα τελευταία χρόνια, το λιμάνι παρουσιάζει σημαντικά αύξηση επιβατικής κίνησης, ιδίως κατά την τουριστική περίοδο, ενώ παράλληλα τα σύγχρονα πλοία είναι πλέον υψηλής μεταφορικής ικανότητας, τόσο επιβάτες, όσο και σε οχήματα. Οι υπάρχουσες λιμενικές εγκαταστάσεις και υποδομές δεν επαρκούν για την κάλυψη των ανωτέρω σύγχρονων αναγκών, επομένως, κρίνεται απαραίτητη η βελτίωση και αναβάθμιση του λιμένα.

Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητο να εκπονηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για όλο το μήκος της λιμενολεκάνης, με στόχο την υλοποίηση έργων για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του λιμένα, ώστε αυτός να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

Μία ακόμη μελετητική διαδικασία που εντάσσεται προς χρηματοδότηση για το λιμάνι του Μέριχα, αφορά και στον καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης για το λιμένα.

Σύμφωνα με το ΔΛΤ Σύρου, το λιμάνι του Μέριχα ανήκει στους λιμένες τοπικής σημασίας. Δεδομένης της σημαντικής αύξησης της επισκεψιμότητας σε πλοία τα οποία είναι υψηλής μεταφορικής ικανότητας σε επιβάτες και οχήματα, τονίζεται ότι οι υπάρχουσες λιμενικές εγκαταστάσεις και υποδομές είναι πλέον κορεσμένες και μη οργανωμένες, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών.

Επομένως, κρίνεται σκόπιμη η εκπόνηση κυκλοφοριακής και χωροταξικής μελέτης για τον καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα και τη βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών και της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεών του, προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση πλοίων, φορτίων και επιβατών, που διακινούνται από και προς το νησί της Κύθνου.

Τέλος, για την Κύθνο, το ΔΛΤ Σύρου πρότεινε και εξασφάλισε χρηματοδότηση, για την εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το αλιευτικό καταφύγιο στα Λουτρά Κύθνου.

Σύμφωνα με την τεκμηρίωση του ΔΛΤ, το συγκεκριμένο καταφύγιο φιλοξενεί και εξυπηρετεί πολλά αλιευτικά και τουριστικά σκάφη και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητο να εκπονηθεί ΜΠΕ για το εν λόγω καταφύγιο, με στόχο τη μελλοντική βελτίωση, αναβάθμιση ή ακόμη και επέκτασή του, ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ολοένα και αυξανόμενων χρηστών του.

Στόχος η αναβάθμιση εγκαταστάσεων σε Κορρησία και Βουρκάρι

Με την ίδια απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, τρεις σημαντικές μελέτες λαμβάνουν χρηματοδότηση και για το νησί της Κέας. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο εξ αυτών αφορούν στο λιμένα της Κορρησίας, ενώ η τρίτη στο λιμανάκι του Βουρκαρίου.

Το Λιμενικό Ταμείο αιτήθηκε και πρόκειται να λάβει χρηματοδότηση, για την εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το λιμένα της Κορρησίας. Όπως τεκμηριώνεται, το λιμάνι αποτελεί τη μοναδική πύλη εισόδου του νησιού για Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί και πολλά τουριστικά και ιστιοπλοϊκά σκάφη. Τα τελευταία χρόνια, το λιμάνι παρουσιάζει σημαντική αύξηση επιβατικής κίνησης, κυρίως κατά την τουριστική περίοδο, ενώ παράλληλα τα σύγχρονα πλοία, όπως αναφέρεται και παραπάνω είναι πλέον υψηλής μεταφορικής ικανότητας σε επιβάτες και οχήματα. Το ΔΛΤ σημειώνει, πως οι υπάρχουσες λιμενικές εγκαταστάσεις και υποδομές του λιμένα δεν επαρκούν πλέον για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών και κρίνει απαραίτητη την πραγματοποίηση παρεμβάσεων για τη βελτίωση και αναβάθμισή του. Επομένως, κρίνεται απαραίτητη η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για όλο το μήκος της λιμενολεκάνης, με στόχο την υλοποίηση έργων για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του λιμένα, κάτι που αποτελεί και πάγιο αίτημα, από πλευράς των τοπικών φορέων της Κέας, όπως έχει μεταφερθεί και στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου και από τους εκπροσώπους του Δήμου Κέας.

Ταυτόχρονα, έγκριση έλαβε και η πρόταση του ΔΛΤ για εκπόνηση Λιμενικής Μελέτης, για την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης στο λιμένα Κορρησίας.

Όπως σημειώνεται, το λιμάνι της Κορρησίας αποτελεί το κεντρικό σημείο εισόδου για την Κέα, ενώ αποτελεί φυσικό λιμάνι. Δεδομένης της αυξημένης ακτοπλοϊκής κίνησης, κρίνεται απαραίτητη η ανάπλαση της λιμενικής ζώνης, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργιά του λιμένα και τη βελτίωση – ανάπτυξη των υποδομών και της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεών του, ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν πλοία, οχήματα και επιβάτες, αλλά και να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα των λιμενικών εγκαταστάσεων και υποδομών σε Άτομα με Αναπηρίες.

Κλείνοντας, το Λιμενικό Ταμείο Σύρου πρόκειται να λάβει χρηματοδότηση και για την εκπόνηση ΜΠΕ για τη λιμενική εγκατάσταση στο Βουρκάρι Κέας, καθώς κρίνεται απαραίτητη με στόχο την υλοποίηση έργων για βελτίωση, αναβάθμιση και επέκτασή της, προκειμένου να μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες του μεγάλου αριθμού τουριστικών και ιστιοπλοϊκών σκαφών που προσεγγίζουν.

Με πληροφορίες από την ιστοσελίδα koinignomi.gr

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News