Ελλάδα: Χωρίς τέλος επιτηδεύματος όσοι προχωρούν σε προσλήψεις

Τέλος επιτιδεύματος

Κινήσεις που οδηγούν στη σταδιακή κατάργηση μιας μνημονιακής επιβάρυνσης, αυτής του τέλους επιτηδεύματος, κάνει η κυβέρνηση, παρέχοντας τη δυνατότητα σε 900.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες να γλιτώσουν έως και 1.000 ευρώ ετησίως εφόσον αυξήσουν τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης.

Πάντως χρόνο με τον χρόνο το τέλος επιτηδεύματος έρχεται πιο κοντά στο τέλος του, είτε με μόνιμες εξαιρέσεις είτε με την πλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων.

Η απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 και παρέχεται σε επιτηδευματίες και μικρές επιχειρήσεις, με ακαθάριστα έσοδα έως 2 εκατ. ευρώ ετησίως, που αυξάνουν τον μέσο ετήσιο αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης κατ’ ελάχιστον για 3 μήνες σε ετήσια βάση. Η απαλλαγή από το τέλος αφορά το έτος που συντελείται η αύξηση της απασχόλησης.

Στην περίπτωση που επαγγελματίας χωρίς εργαζόμενο προσλάβει από την 1η Οκτωβρίου 2022 έναν εργαζόμενο με καθεστώς πλήρους απασχόλησης τουλάχιστον για ένα τρίμηνο, και συγκεκριμένα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, θα απαλλαγεί από το τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ για το 2023 με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.

Το μέτρο ισχύει και για τα επόμενα έτη για επαγγελματίες ή μικρές επιχειρήσεις που αυξάνουν τον μέσο ετήσιο αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης τουλάχιστον για ένα τρίμηνο κάθε χρόνο. Για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση αυξήσει την 1η Ιανουαρίου του 2023 τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης και τον διατηρήσει τουλάχιστον έως το τέλος Μαρτίου, αυτομάτως θα απαλλαγεί από το τέλος επιτηδεύματος που πρέπει να καταβάλει το 2024.

Σήμερα τα ετήσια ποσά του τέλους επιτηδεύματος ανέρχονται σε:

• 400 ευρώ εφόσον η έδρα βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε χωριά – πόλεις με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.

• 500 ευρώ εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.

• 650 ευρώ για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Προϋπόθεση, η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης για τουλάχιστον τρεις μήνες σε ετήσια βάση.

• 800 ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε χωριά ή πόλεις με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.

• 1.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους και 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.

Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας μέσα στη χρήση, το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του επαγγέλματος. Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών λογίζεται ως μήνας.

Με βάση τη νομοθεσία, από το τέλος επιτηδεύματος απαλλάσσονται:

1. Οι εμπορικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με λιγότερους από 100, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

2. Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών.

3. Τα πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

4. Οι επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρήσεις εφόσον υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του.

5. Οι αγρότες κανονικού καθεστώτος. 

Με πληροφορίες από τη σελίδα kathimerini.gr 

 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News