Ελλάδα: Κίνητρα (επιτέλους) για μετακινήσεις υπαλλήλων στα νησιά

Κίνητρο

Καιρός δεν ήταν;  Δωρεάν στέγη και σίτιση... Κοινώς Αυξάνονται τα κίνητρα για γιατρούς, εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους ώστε να αφήσουν την πρωτεύουσα και να πάρουν το πλοίο για τα νησιά και να καλύψουν τις ανάγκες σε διοικητικό, εκπαιδευτικό και ιατρικό προσωπικό.. Χρόνο με το χρόνο άλλωστε γίνονται όλο και περισσότερες.

Διευρύνεται η παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους ορεινών και νησιωτικών περιοχών, καθώς προβλέπεται η δυνατότητα για δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής από πλευράς Δήμων σε ένα ευρύ φάσμα δημοσίων υπαλλήλων που καλούνται να υπηρετήσουν στα νησιά.

Πρόκειται για ρύθμιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών το οποίο ψηφίσθηκε πρόσφατα με τίτλο: «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Αναλυτικά, το άρθρο 43 του εν λόγω νόμου τροποποιεί προηγούμενο άρθρο του ν. 4483/2017 και προβλέπει τα ακόλουθα:

«1. Οι ορεινοί δήμοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), οι δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους, των οποίων τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των δημοτικών ή κοινοτικών ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛΣΤΑΤ, οι νησιωτικοί δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) κατοίκων, καθώς και τα νομικά πρόσωπα των δήμων αυτών, μπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής στο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των κέντρων υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων, στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσία στις περιοχές δικαιοδοσίας τους.

Η διευκόλυνση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να χορηγείται και σε υπαλλήλους που αποσπώνται στους δήμους αυτούς για τη στελέχωση των Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών τους, καθώς και των Υπηρεσιών Δόμησης. Ο υπολογισμός του πληθυσμού γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής.»

Με πληροφορίες από την ιστοσελίδα cyclades24.gr

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News