Έρχεται η δεύτερη ευκαιρία για επιχειρήσεις

Δεύτερη ευκαιρία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα επιχειρήσει να δώσει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έγκαιρης Προειδοποίησης και 2ης Ευκαιρίας Επιχειρήσεων». Το πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία COSME στοχεύει να συμβάλει στην παροχή εξειδικευμένης βοήθειας στις επιχειρήσεις να προβαίνουν εγκαίρως σε αναδιάρθρωση, ώστε να διασώζονται οι θέσεις εργασίας και να διατηρείται η αξία, καθώς και στην υποστήριξη των επιχειρηματιών που αποτυγχάνουν να στέκονται ξανά στα πόδια τους πιο γρήγορα και να κάνουν μια νέα προσπάθεια έχοντας τη σοφία της εμπειρίας. Σε πρώτη φάση αναμενεται να  βοηθηθούν 700 επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το insider.gr, μέσω του προγράμματος θα δημιουργηθεί η απαραίτητη υποδομή στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ για την έγκαιρη διάγνωση, την αναδιάρθρωση και την παροχή της 2ης ευκαιρίας σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα ενώ στη συνέχεια θα μεταφερθεί η εμπειρία σε όλα τα επιμελητήρια της χώρας και θα παρασχεθεί η αναγκαία τεχνογνωσία, με τη δημιουργία Ακαδημίας Εκπαίδευσης Έγκαιρης Προειδοποίησης για την εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων, μέσω ενός πιστοποιημένου εκπαιδευτικού προγράμματος, που θα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που βρίσκονται σε δυσκολία.

Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος, κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερες από 200.000 επιχειρήσεις πτωχεύουν, αριθμός που μεταφράζεται σε 1,7 εκατ. χαμένες θέσεις εργασίας. Στη χώρα μας σήμερα, με τα χρέη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων να ξεπερνούν τα 200 δισ. ευρώ και τα κόκκινα δάνεια να είναι ήδη στα 110 δισ. ευρώ, οι διαδικασίες πτώχευσης των επιχειρήσεων και η χρονική διάρκειά τους μέχρι την ολοκλήρωση, κατατάσσουν την Ελλάδα στην 23η θέση μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ.

Είναι ενδεικτικό ότι στην Ελλάδα οι διαδικασίες πτώχευσης έχουν κατά μέσο όρο διάρκεια μέχρι να ολοκληρωθούν τα 3,5 χρόνια, έναντι 2 ετών που είναι ο μέσος όρος στην ΕΕ. Μάλιστα τα στοιχεία δείχνουν ότι η ανάκτηση των οφειλών των πιστωτών στην Ελλάδα, μετά από διαδικασίες πτώχευσης, ανέχεται σε 35,6% έναντι 65% στην ΕΕ εξαιτίας της ανυπαρξίας υποστηρικτικών μηχανισμών για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαμεσολάβησης καθώς και της στάσης των τραπεζών έναντι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα απουσιάζει το πλαίσιο για την παροχή της 2ης ευκαιρίας στους έντιμα πτωχεύσαντες επιχειρηματίες.

 Όλα αυτά καθιστούν αναγκαία τη λήψη μέτρων και πολιτικών ώστε οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα να έχουν δεύτερη ευκαιρία, ώστε να μπορούν είτε να αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους είτε να προλαμβάνουν το λουκέτο. Για την αντιμετώπιση όλων αυτών ξεκινά και στην Ελλάδα πιλοτικά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την έγκαιρη προειδοποίηση και τη 2η ευκαιρία στις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δυσκολία το οποίο έχουν αναλάβει να τρέξουν η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας.

Η επίσημη εναρκτήρια εκδήλωση θα γίνει στις 18 Μαΐου 2017 στην Αίγλη Ζαππείου, όπου θα γίνει ενημέρωση από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου για το σχέδιο υλοποίησης του έργου και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους στόχους για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, θα ανακοινωθούν οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Ελλάδα. Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έγκαιρης Προειδοποίησης και 2ης Ευκαιρίας Επιχειρήσεων συμμετέχουν δεκαπέντε φορείς (υπουργεία, Περιφέρειες, Επιμελητήρια, Κοινωνικοί Εταίροι και Μη Κερδοσκοπικοί φορείς), από 7 ευρωπαϊκές χώρες (Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία).

Πηγή: