Το «χρυσό» ενοίκιο που θα πληρώσει το Δημόσιο στη Μύκονο

Ετήσιο μίσθωμα έως και 34.800 ευρώ ή 2.900 ευρώ μηνιαίως είναι διατεθειμένο να καταβάλει για 12 χρόνια το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να εξασφαλίσει τις ανάγκες στέγασης της εφορίας Μυκόνου.

Να σημειωθεί πως η εν λόγω εφορία που στελεχώνεται με 13 περίπου εφοριακούς (το δυναμικό της αυξάνεται τους θερινούς μήνες), συμπεριλαμβανόταν στις προς ενοποίηση εφορίες των Κυκλάδων, αλλά τελικώς εξαιρέθηκε.

Για την ιστορία το σχετικό σχέδιο της ειδικής επιτροπής ενοποιήσεων των ΔΟΥ του 2012 υποστήριζε πως η κατάργηση της εφορίας Μυκόνου ήταν δικαιολογημένη. Πρότεινε δε τη διατήρηση μόλις δύο εφοριών στις Κυκλάδες μίας στη Σύρο και μίας στη Νάξο.

Όπως ανέφερε σχετικά, ο Νομός Κυκλάδων είχε το 2012 σύνολο συναλλασσομένων 133.616 και η Σύρος τους 22.732 εξ αυτών. Η Νάξος επελέγη με το κριτήριο πως αποτελεί το βασικό ακτοπλοϊκό κόμβο διασύνδεσης των υπολοίπων νησιών του Νομού.

Για τη Μύκονο η ειδική επιτροπή ενοποιήσεων είχε προτείνει τη λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων με την προϋπόθεση δε της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (στην Πάρο, Θήρα, Μύκονο, Τήνο, Άνδρο, Κέα και Μήλο (το ίδιο είχε προταθεί για Πάρο, Θήρα, Μύκονο, Τήνο, Άνδρο, Κέα και Μήλο)!

Τελικά το 2013 αποφασίσθηκε να μην υπάρξει Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο νησί και να διατηρηθεί η ΔΟΥ, η οποία μέχρι σήμερα στεγάζεται στην περιοχή Δραφάκι πολύ κοντά στη Χώρα.

Το «χρυσαφένιο» ακίνητο

 


Το Δημόσιο θα προχωρήσει στις 29 Αυγούστου σε μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακίνητου για τη στέγαση της ΔΟΥ Μυκόνου ζητώντας ακίνητο ή τμήμα ακινήτου που να διαθέτει χώρους συνολικής επιφάνειας 291 τετραγωνικών μέτρων. Σύμφωνα με τη διακήρυξη η ωφέλιμη επιφάνεια γραφειακών και ειδικών χώρων θα πρέπει να είναι 205 τ.μ. (πλέον προσαύξησης εμβαδού για χώρους κυκλοφορίας, τοίχους, χώρους υγιεινής 51 τ.μ. (25%) σύνολο 256 τ.μ., επιφάνεια αρχειακών (βοηθητικών) χώρων 30 τ.μ., πλέον προσαύξησης εμβαδού για χώρους κυκλοφορίας και τοίχους 5 τ.μ. (15%) σύνολο 35,00 τ.μ.).

Το ακίνητο θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλόλητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού, θα πρέπει να βρίσκεται εκτός της Χώρας Μυκόνου, να είναι αποπερατωμένο, ημιτελές ή υπό ανέγερση και να παραδοθεί έτοιμο για χρήση στο Δημόσιο μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 12 έτη και θα αρχίσει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο. Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίσθηκε το ποσό των 2.900 ευρώ, ενώ το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία, θα παραμείνει σταθερό για μια τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του πληθωρισμού.

Σε κάθε περίπτωση η καταβολή ετήσιου μισθώματος 34.800 ευρώ για 12 χρόνια συνεπάγεται πως το Δημόσιο θα πληρώσει 417.600 ευρώ έως το 2029, για τις ανάγκες στέγασης μια εφορίας που προ πενταετίας είχε κριθεί πως έπρεπε να καταργηθεί.

Να σημειωθεί πως η ΔΟΥ Μυκόνου συμπεριλαμβάνεται στις εφορίες που έχουν θετικές επιδόσεις την τελευταία διετία στο σκέλος των φορολογικών εσόδων, κάτι που όμως είναι εν πολλοίς αναμενόμενο λόγω της μεγάλης τουριστικής ανόδου

Πηγή: