Το καλοκαιρινό ωράριο των καταστημάτων

Εγκρίθηκε σήμερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου το ωράριο καταστημάτων για τα νησιά των Κυκλάδων από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενόψει της τουριστικής περιόδου ήτοι από την 1η Απριλίου έως και την 31η Οκτωβρίου. Και όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια, τόσο η Νάξος όσο και οι Μικρές Κυκλάδες παρά τις συνεχείς – επίμονες - οχλήσεις δεν έδωσαν μέσω κάποιου αρμόδιου φορέα απαντήσεις ή σχετικά αιτήματα για διαφοροποίηση του ωραρίου. Ανάλογη … άρνηση επέδειξαν και οι Άνδρος, Κέα, Σίκινος και Φολέγανδρος με το αίτημα να έχει αποσταλεί από την Περιφέρεια στις 28 Ιανουαρίου. Και αυτό δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι αρμόδιοι φορείς στη Νάξο ενδιαφέρονται για τον τουρισμό…  

Το ωράριο στις Κυκλάδες

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων α) 186 κεφ. Δ άριθμ. 10 του Ν. 3852/10 και β) 19 εδαφ. 4 του Π.Δ. 130/10 προτείνεται η παράταση του ωραρίου και η κατ’ εξαίρεση λειτουργία καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως Σάββατο, των καταστημάτων στις Περιφερειακές Ενότητες του Νομού Κυκλάδων. Εισηγούμεθα την παράταση ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων τουριστικών περιοχών  κατά  τους θερινούς μήνες λαμβάνοντας υπόψη τις  προτάσεις των αρμόδιων φορέων όπως αυτές κατατέθηκαν με τις εξής παρατηρήσεις :

Α) Για τη νήσο Αμοργό προτείνουμε την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία των καταστημάτων από Δευτέρα έως και Σάββατο και για τις εργάσιμες μέρες από τις 08:00 μέχρι τις 01:00 π.μ., για την περίοδο από 01/04/2015 έως 31/10/2015  σύμφωνα με το υπ. αριθ. 360/06-02-2015 έγγραφο του Δήμου Αμοργού.

Β) Για τη νήσο Ανάφη προτείνουμε την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία των καταστημάτων από τις 08:00 μέχρι τις 24:00  για την περίοδο από 01/04/2015 έως 31/10/2015 από Δευτέρα έως και Σάββατο και για τις εργάσιμες μέρες σύμφωνα με το υπ. αριθ. 176/26-02-2015 έγγραφο του Δήμου Ανάφης.

Γ) Για τη νήσο Άνδρο προτείνουμε την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία των καταστημάτων από τις 08:00 έως τις 24:00 για την περίοδο από 01/04/2015 έως 31/10/2015 από Δευτέρα έως και Σάββατο και για τις εργάσιμες μέρες λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις επίμονες οχλήσεις μας δεν λάβαμε απάντηση στο υπ. αριθ. οικ 211/28-01-2015 σχετικό ερώτημά μας από κανέναν αρμόδιο φορέα.

Δ) Για τη νήσο Αντίπαρο προτείνουμε την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία των εμπορικών και καταστημάτων καθώς και των καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση για την περίοδο από 01/04/2015 έως 31/10/2015 από Δευτέρα έως και Σάββατο και για τις εργάσιμες μέρες από τις 08:00 μέχρι τις 24:00 και την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία των καταστημάτων τροφίμων και ποτών – κάβες για την περίοδο από 01/04/2015 έως 30/10/2015 από Δευτέρα έως και Σάββατο και για τις εργάσιμες μέρες από τις 08:00 μέχρι τις 24:00. σύμφωνα με την υπ. αριθ. 03/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου και το υπ. αριθ. 32/2015 έγγραφο του Εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Πάρου Αντιπάρου.

Ε) Για τη νήσο Θήρα προτείνουμε την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία των καταστημάτων για την περίοδο από 01/04/2015 έως 31/10/2015 από Δευτέρα έως Σάββατο και για τις εργάσιμες μέρες από τις 07:30 μέχρι τις 02:00 π.μ. σύμφωνα με το υπ. αριθ 06/03-02-2015 έγγραφο του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Θήρας και το υπ. αριθ. 962/13-02-2015 έγγραφο του Δήμου Θήρας.

ΣΤ) Για τη νήσο Ίο προτείνουμε την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία των εμπορικών  καταστημάτων καθώς και των καταστημάτων που εξυπηρετούν τουριστική κίνηση για την περίοδο από 01/04/2015 μέχρι τις 31/10/2015 από Δευτέρα έως Σάββατο και για τις εργάσιμες μέρες από 09:00  μέχρι 02:00 π.μ. και την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία των καταστημάτων τροφίμων και ποτών – κάβες από τις 08:30 μέχρι τη 01:00 σύμφωνα με το από 09-02-2015 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Ίου.

Ζ) Για τη νήσο Κέα προτείνουμε την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία των καταστημάτων από Δευτέρα έως και Σάββατο για το διάστημα από 01/04/2015 μέχρι τις 31/10/2015 και για τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 24:00 π.μ..

Η) Για τη νήσο Κίμωλο προτείνουμε την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία των καταστημάτων από Δευτέρα έως και Σάββατο και για τις εργάσιμες μέρες για το διάστημα από 01/04/2015 μέχρι 31/10/2015 από τις  08:00 μέχρι τις 15:00 και από τις 17:00 μέχρι 23:00 σύμφωνα με την υπ. αριθ 3/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου.

Θ)  Για τη νήσο Κύθνο προτείνουμε την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία των καταστημάτων από τις 8:00 μέχρι τις 24:00  για την περίοδο από 01/04/2015 έως 31/10/2015 από Δευτέρα έως και Σάββατο και για τις εργάσιμες ημέρες, σύμφωνα με την υπ. αριθ 16/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Κύθνου.

Ι) Για τη νήσο Μήλο προτείνουμε την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων καθώς και των καταστημάτων που εξυπηρετούν τουριστική κίνηση  από τις 08:00 μέχρι τις 24:00 για την περίοδο από 01/06/2015 έως 30/09/2015 από Δευτέρα έως και Σάββατο και για τις εργάσιμες ημέρες και την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία των καταστημάτων τροφίμων και ποτών – κάβες από τις 08:00 μέχρι τις 23:00 για το ίδιο διάστημα σύμφωνα με το υπ. αριθ. 7/2015 έγγραφο του Σύνδεσμου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Μήλου.

ΙΑ) Για τη νήσο Μύκονο προτείνουμε την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία των καταστημάτων για το διάστημα από 01/04/2015 μέχρι 31/10/2015 από Δευτέρα έως και Σάββατο και για τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 μέχρι τις 01:00 π.μ. σύμφωνα με το από 26/02/2015 έγγραφο της Ένωσης Εμποροεπαγγελματοβιοτεχνών Μυκόνου.

ΙΒ) Για τη νήσο Νάξο και για τις μικρές Κυκλάδες (Σχοινούσα, Δονούσα, Ηρακλειά  και Κουφονήσια) προτείνουμε την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία των καταστημάτων για το διάστημα από 01/04/2015 μέχρι 31/10/2015 από Δευτέρα έως και Σάββατο και για τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 μέχρι τις 24:00 λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις επίμονες οχλήσεις μας δεν λάβαμε απάντηση στο υπ. αριθ. οικ 211/28-01-2015 σχετικό ερώτημά μας από κανέναν αρμόδιο φορέα.

ΙΓ)   Για τη Νήσο Πάρο προτείνουμε   την κατ΄ εξαίρεση  λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων καθώς και των καταστημάτων που εξυπηρετούν τουριστική κίνηση για το διάστημα από 01/04/2015 έως 31/10/2015 από Δευτέρα έως και Σάββατο και για τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 μέχρι τις 24:00 και την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία των καταστημάτων τροφίμων και ποτών – κάβες από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 21:00 για το ίδιο διάστημα σύμφωνα με το υπ. αριθ. 32/2015 έγγραφο του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου.

ΙΔ) Για τη Νήσο Σέριφο προτείνουμε την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία των καταστημάτων από τις 08:00 μέχρι τις 24:00 για την περίοδο από 01/04/2015 έως 31/10/2015 από Δευτέρα έως και Σάββατο και για τις εργάσιμες ημέρες λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την υπ. αριθ. 16/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερίφου.

ΙΕ) Για τη Νήσο Σίκινο προτείνουμε την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία των καταστημάτων από τις 08:00 μέχρι τις 24:00 για την περίοδο από 01/04/2015 έως 31/10/2015 από Δευτέρα έως και Σάββατο και για τις εργάσιμες ημέρες λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν λάβαμε απάντηση στο υπ. αριθ. οικ 211/28-01-2015 σχετικό ερώτημά μας από κανέναν αρμόδιο φορέα.

ΙΣΤ) Για τη νήσο Σίφνο προτείνουμε την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων καθώς και των καταστημάτων που εξυπηρετούν τουριστική κίνηση για την περίοδο από 01/04/2015 έως 31/10/2015 από Δευτέρα έως Σάββατο και για τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 μέχρι τις 24:00 και την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία των καταστημάτων τροφίμων και ποτών – κάβες από τις 08:00 μέχρι τις 24:00 σύμφωνα με το υπ. αριθ. 06/2015 έγγραφο του συλλόγου επαγγελματιών και εμπόρων Σίφνου.

ΙΖ) Για τη Νήσο Σύρο προτείνουμε την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων καθώς και των καταστημάτων που εξυπηρετούν τουριστική κίνηση από τις 08:30 μέχρι τις 24:00 και την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία των καταστημάτων τροφίμων και ποτών – κάβες από τις 08:30 μέχρι τις 21:00 για την περίοδο από 01/04/2014 έως 31/10/2014 από Δευτέρα έως και Σάββατο για τις εργάσιμες ημέρες  σύμφωνα με την υπ. αριθ. 45 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου καθώς και το από 26/02/2015 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Σύρου.

ΙΗ) Για τη Νήσο Τήνο προτείνουμε την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία των καταστημάτων για το διάστημα από 23/03/2015 έως 31/10/2015 από Δευτέρα έως Σάββατο για τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 24:00 π.μ., σύμφωνα με το υπ. αριθ. 19/05-02-2015 έγγραφο του Εμποροεπαγγελματικού και Βιοτεχνικού Συλλόγου Τήνου και του υπ. αριθ. 916/17-02-2015 έγγραφο του Δήμου Τήνου.

ΙΘ) Για τη Νήσο Φολέγανδρο προτείνουμε την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία των καταστημάτων για το διάστημα από 01/04/2015 έως 31/10/2015 από Δευτέρα έως και Σάββατο για τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 π.μ. έως τις 24:00 π.μ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις επίμονες οχλήσεις μας δεν λάβαμε απάντηση στο υπ. αριθ. οικ 211/28-01-2015 σχετικό ερώτημά μας από κανέναν αρμόδιο φορέα.