Κυκλάδες: 350 εκατ. ευρώ για την ανέλκυση του Sea Diamond (!!!!)

Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει πλέον και αποτελεί δικαίωση των κατοίκων της Σαντορίνης που πάλεψαν με νύχια και δόνται ώστε να γίνει πραγματικότητα η ανάλκυση του Sea Diamond, που βρίσκεται στην Καλντέρα εδώ και δώδεκα χρόνια και παρά τις οχλήσεις σε όλα τα επίπεδα προς την πλοιοκτήτρια εταιρεία, τίποτα δεν έχει γίνει...

Κι έτσι; Στην διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για “την ανέλκυση, απομάκρυνση εκτός Όρμου Αθηνιού Θήρας και νόμιμη τελική διάθεση ναυαγίου του κρουαζιερόπλοιου Sea Diamond” που βυθίστηκε στις 5 Απριλίου 2007 προχώρησε τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου,  η Δημόσια Αρχή Λιμένων, καθώς ο αρχικός διαγωνισμός που έληγε επίσης χθες, δεν είχε συμμετοχές. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέβηκε στα 350.000.000 ευρώ + ΦΠΑ, από τα 50.000.000 ευρώ + ΦΠΑ που ήταν στην πρώτη διακήρυξη.

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το σύνολο της δαπάνης θα καταλογισθεί στην πλοιοκτήτρια του ναυαγίου εταιρεία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 2881/2001), η οποία υποχρεούται να την προκαταβάλει. Οπως διαβάζουμε δε στην σχετική ανάρτηση " Ως βέλτιστη λύση (από περιβαλλοντικής απόψεως) προκρίνεται η ολική ανέλκυση του σκάφους. Η τελευταία κατόπτευση του ναυαγίου (Ιούλιος 2019) μέσω της χρήσης του ROV της εταιρείας Planet Blue κατέδειξε ότι το ναυάγιο του Sea Diamond ευρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση γεγονός το οποίο ενισχύει την ως άνω αναφερόμενη επιλογή… Η επιβάρυνση που έχει επιφέρει το ναυάγιο στην περιοχή είναι σαφής και ο μοναδικός τρόπος αποτροπής της είναι η οριστική απομάκρυνσή του. Κάθε άλλη καθυστέρηση ή ενέργεια θα έχει ως αποτέλεσμα την οικολογική και όχι μόνο καταστροφή της Καλντέρας. Από την πολιτεία θα πρέπει να απαιτηθεί η εφαρμογή του άρθρου 24 του Συντάγματος για την αποκατάσταση της βλάβης του θαλασσίου περιβάλλοντος και την προστασία της υγείας των πολιτών…”

.Προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 20/1/2020, ώρα 15:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 21/1/2020, ώρα 12:00, στο γραφείο 332 του κτηρίου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μπορείτε να δείτε την σχετική απόφαση στο τέλος του άρθρου ...  

samina2.jpg

Και για το "Σάμινα" 

Με διακήρυξη της ΔΑΛ (Δημόσια Αρχή Λιμένων), τη Δευτέρα 27/1/2020 θα πραγματοποιηθεί ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός για την ανέλκυση, απομάκρυνση εκτός λιμένα Πάρου και νόμιμη τελική διάθεση ναυαγίου Ε/Γ – Ο/Γ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.000.000 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και συνολικά 1.240.000 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Στον διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές προσφορές για το σύνολο των εργασιών".  

Όπως τονίζεται -μεταξύ άλλων- έχοντας υπόψη: «Το γεγονός ότι δεν απαιτείται ειδική αιτιολόγηση όσον αφορά στον επαπειλούμενο από την ύπαρξη του ναυαγίου κίνδυνο προσβολής του περιβάλλοντος ή στην παρεμπόδιση της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας, αλλά ούτε και ως προς την επιβολή του μέτρου της ανέλκυσης ολόκληρου του ναυαγίου, αφού το μέτρο αυτό είναι το πλέον κατάλληλο για την απάλειψη κάθε δυσμενούς συνέπειας από την ύπαρξη του ναυαγίου, διότι με αυτό επιτυγχάνεται η αποκατάσταση, κατά το δυνατόν, του θαλασσίου περιβάλλοντος στην προτέρα του ναυαγίου κατάσταση».

Το γεγονός ότι συνιστά ανεπίτρεπτη επιβάρυνση του κοινωνικού συνόλου η de facto μετακύλιση στο Κράτος του υπέρογκου κόστους των δαπανών που σχετίζονται με την ανέλκυση ενός ναυαγίου, λόγω της άρνησης του υπόχρεου να τις αναλάβει, έστω και αν μετά την πάροδο μακρού χρόνου και τη λήψη δικαστικών και διοικητικών μέτρων καταναγκασμού ικανοποιηθούν τελικώς οι σχετικές απαιτήσεις του Δημοσίου.
Το γεγονός ότι στην προκειμένη περίπτωση: α)το εν θέματι ναυάγιο φαίνεται να αποτελεί ενεργό εστία ρύπανσης, καθόσον καθημερινά απελευθερώνει ρύπους στο περιβάλλον, β)απειλείται μεγαλύτερη οικολογική υποβάθμιση του θαλασσίου περιβάλλοντος στο μέλλον λόγω της προϊούσας διάβρωσής του, γ)το βυθισμένο πλοίο έχει μεγάλες διαστάσεις.

Το γεγονός ότι στην προκειμένη περίπτωση, υπό το πρίσμα της αρχής της προφύλαξης πρέπει να ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψιν οι απώτερες επιπτώσεις του ναυαγίου στο περιβάλλον και ειδικότερα η απελευθέρωση στη θάλασσα ρυπαντικών φορτίων εξαιτίας της διάβρωσης του πλοίου. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προξενείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι τα υπόχρεα κατά το α. 2 ν. 2881/2001 πρόσωπα υποχρεούνται να προκαταβάλουν το σύνολο των δαπανών για την ανέλκυση του εν λόγω ναυαγίου».
Ως εκ τούτου η Δημόσια Αρχή Λιμένων διακηρύσσει την 27/1/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανέλκυση, απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πάρου και νόμιμη τελική διάθεση ναυαγίου «Εξπρές Σαμίνα» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.240.000,00 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). «Η δαπάνη για τη δημοσίευση της διακήρυξης, όσες φορές απαιτηθεί και για κάθε περίπτωση επανάληψης του διαγωνισμού, βαρύνει συνολικά τον τελικό μειοδότη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τους όρους του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (ppa.gov.gr) και να παραλάβουν τη διακήρυξη από τα γραφεία της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (κτήριο Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής).

Με πληροφορίες από την ιστοσελίδα atlantea.news και fileleutheros.net 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News