Κυκλάδες - Λεονταρίτης: "Αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις με ρεαλισμό"

Άνοιξε την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00,   η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα “ΝΗΣΙδΑ” της Περιφέρειας, ύψους 30.000.000€, για την στήριξη των μικρών και πολύ μικρών  επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα ρευστότητας που προκάλεσε η πανδημία covid-19.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν, θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των επενδυτικών προτάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία έλεγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και οι λοιποί όροι.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην ιστοσελίδα https://www.ependyseis.gr/, ορίζεται στο διάστημα από 21/10/2020 και ώρα 13.00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 23/11/2020 και ώρα 15:00.

Η πρόσκληση της Δράσης έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου https://pepna.gr/, του ΕΣΠΑ https://www.espa.gr  και του ΕΦΕΠΑΕ https://www.efepae.gr.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση θα παρέχονται από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο e-mail: notioaigaio@mou.gr και στο τηλέφωνο 2281360819, αρμόδιο στέλεχος Αγγελική Παλαιολόγου και από την ΕΛΑΝΕΤ, στο e-mail : southaegean-covid@elanet.gr και στο τηλέφωνο 2130166100-3, αρμόδιο στέλεχος Μαρία Πουρναρά.

Για τεχνικά θέματα του ΠΣΚΕ οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 210-7787940, support@mou.gr (ώρες γραφείου 09:00 – 17:00)

Σε σχετική δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γ. Λεονταρίτης είπε χαρακτηριστικά:

"Εν μέσω υγειονομικής και οικονομικής κρίσης διεκδικήσαμε και πετύχαμε το καλύτερο δυνατόν για την στήριξη των επιχειρήσεών μας.

Το πρόγραμμά μας των 30.000.000€ είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλα προγράμματα Περιφερειών, συνυπολογίζοντας το πληθυσμιακό κριτήριο.

Βεβαίως, σε συνθήκες οικονομικής κρίσης τόσο εμείς όσο και η αγορά θα επιθυμούσαμε να υπάρχουν περισσότερα χρήματα.  Οφείλουμε όμως να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις με ρεαλισμό και επίγνωση των οικονομικών δυνατοτήτων που υπάρχουν.

Συνεχίζουμε μαζί και πάντα μαζί θα αντιμετωπίζουμε όλες τις κρίσεις".

Διαβάστε εδώ την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

Δελτίο Ενημέρωσης

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News