Κυκλάδες: Στο - 55% οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Μυκόνου, στο +37 στη Πάρο

Συνεχίστηκε η αύξηση των διεθνών αεροπορικών αφίξεων στο σύνολο της χώρας και το μήνα Μάρτιο του 2018. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας, οι αφίξεις που κατεγράφησαν τον Μάρτιο του 2018 ήταν αυξημένες κατά +30,3% (+109 χιλ.) σε σχέση με τον Μάρτιο του 2017.

Οπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα reporter.gr η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο αεροδρόμιο των Αθηνών (+27,0%/+65 χιλ. επιβάτες). Μεγάλη αύξηση σημείωσαν τα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης +17,5% (+17 χιλ.) και της Καβάλας (+9 χιλ.). Επισημαίνεται, ότι ένα μεγάλο μέρος των πτήσεων του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο της Καβάλας, λόγω των έργων ανακατασκευής στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε επίπεδο προορισμών τον Μάρτιο του 2018, τα περιφερειακά αεροδρόμια εμφανίζουν αύξηση +37,3%/+44 χιλ. επιβάτες, τα Δωδεκάνησα +518,9%/+8 χιλ. και το Ιόνιο +200,4%/+7 χιλ. επιβάτες.

Το πρώτο τρίμηνο του 2018, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσίασαν αύξηση +24,5%/+220 χιλ. επιβάτες.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών παρουσίασε αύξηση +27,1%/+166 χιλ. επιβάτες. Τα περιφερειακά αεροδρόμια εμφάνισαν αύξηση +18,9%/+54 χιλ. επιβάτες. Η Θεσσαλονίκη εμφάνισε μείωση -2,3%/-6 χιλ. επιβάτες. Η μείωση αυτή οφείλεται, στο ότι ένα μεγάλο μέρος των πτήσεων του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο της Καβάλας, λόγω των έργων ανακατασκευής στο αεροδρόμιο Μακεδονία.

Αφίξεις εσωτερικού

Αντίθετα, μείωση των αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού παρατηρήθηκε στο σύνολο της χώρας και το μήνα Μάρτιο του 2018. Ειδικότερα, το Μάρτιο καταγράφηκε μείωση κατά -5,4% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2017, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας ενώ κατεγράφησαν 511 χιλ. αεροπορικές αφίξεις έναντι 540 χιλ. τον Μάρτιο του 2017.

Μείωση -5,3% τον Μάρτιο εμφάνισε ο Δ.Α.Α. και -18,7% το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Η μείωση που παρατηρείται στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης οφείλεται και στα έργα ανακατασκευής του αεροδρομίου. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση παρουσίασε τον Μάρτιο το αεροδρόμιο της Μυκόνου -42,2%.

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσίασε το αεροδρόμιο του Άκτιου +55,8%. Σε επίπεδο απόλυτων διαφορών η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου +6 χιλ. επιβάτες (+14,4%).

Σε επίπεδο προορισμών, το Μάρτιο του 2018, αύξηση εμφάνισαν οι προορισμοί του Ιονίου κατά +20,1% και των Κυκλάδων +2,7%. Το σύνολο υπόλοιπων προορισμών κινήθηκε πτωτικά. Ειδικότερα, Λοιπά:-2,9%, Κρήτη:-2,6% και Δωδεκάνησα: -2,1%. Το πρώτο τρίμηνο του 2018, η αεροπορική κίνηση του εσωτερικού παρουσίασε μείωση -6,3%/-93 χιλ. επιβάτες. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών παρουσίασε μείωση -5,3%/-37 χιλ. επιβάτες.

Τα περιφερειακά αεροδρόμια εμφάνισαν μείωση -7,1%/-56 χιλ. επιβάτες. Η Θεσσαλονίκη εμφάνισε μείωση -18,7%/ -56 χιλ. επιβάτες. Η μείωση αυτή οφείλεται και στο γεγονός, ότι ένα μεγάλο μέρος των πτήσεων του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης κατευθύνθηκε στο αεροδρόμιο της Καβάλας , λόγω των έργων ανακατασκευής στο αεροδρόμιο Μακεδονία.

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση την περίοδο Ιανουάριου-Μαρτίου του 2018, παρουσίασε το αεροδρόμιο της Μυκόνου -55,2%/ -11 χιλ. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσίασε το αεροδρόμιο της Κέρκυρας +26,0%/+6 χιλ. Σε επίπεδο απόλυτων διαφορών η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου +18 χιλ. επιβάτες (+15,5%). Σε επίπεδο προορισμών, το πρώτο τρίμηνο του 2018, αύξηση εμφάνισαν τα Δωδεκάνησα +6,6%/+7 χιλ. επιβάτες και το Ιόνιο +21,8%/+6,5 χιλ. Μείωση εμφάνισε η Κρήτη κατά -5,9%/-13 χιλ. που οφείλεται εξολοκλήρου στο αεροδρόμιο των Χανίων καθώς το πρώτο τρίμηνο εμφάνισε μεγάλη μείωση -31,5%/-31 χιλ. επιβάτες.

Πτωτικά κινήθηκαν και οι Κυκλάδες καταγράφοντας μείωση -5,6%/ -4 χιλ. Η μείωση αύτη οφείλεται αποκλειστικά στο αεροδρόμιο της Μυκόνου (-55,2%/-11 χιλ.) καθώς η Σαντορίνη και η Πάρος εμφάνισαν αύξηση +9,7% και +37,2% αντίστοιχα.