Κύθνος: Ενταξη αγωγού ύδρευσης για τη Δρυοπίδα στο ΕΣΠΑ Αιγαίου

Στην Κύθνο, το έργο της κατασκευής αγωγού ύδρευσης εντάξαμε σήμερα στις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ενα έργο που δίνει λύση σε χρόνιο πρόβλημα του νησιού, για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης της Δρυοπίδος και το οποίο προχωρήσαμε σε συνεργασία με τον Δήμο Κύθνου που το δούλεψε μελετητικά.  Σε προβλήματα που βασάνιζαν τα νησιά μας για χρόνια, η προτεραιότητα. Η απόδειξη οτι ακόμη και στα πιο δύσκολα χρόνια, η δουλειά με σχέδιο, επιμονή και νοικοκυριό, φέρνει αποτελέσματα. Προχωράμε ... κάθε μέρα". Ποιος το αναφέρει αυτό; Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος με την ευκαιρία της ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου του έργου "Κατασκευή αγωγού ύρευσης στην Δρυοπίδα Κύθνου"...

Τι αναφέρει το σχετικό δελτίο ενημέρωσης;Στην κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του οικισμού της Δρυοπίδας, νήσου Κύθνου αποσκοπεί  η κατασκευή αγωγού ύδρευσης, που με απόφαση του Περιφερειάρχη,  Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» , με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη  ύψους 927.419,36 ευρώ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το έργο «Κατασκευή Αγωγού Ύδρευσης Νήσου Κύθνου», που δίνει λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα του νησιού, αφορά στην κατασκευή νέου υπόγειου δικτύου κλειστών αγωγών ύδρευσης, συνολικού μήκους περίπου 5.800 μέτρων, το οποίο ξεκινά από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις αφαλάτωσης που βρίσκονται κοντά στον οικισμό του Μέριχα και καταλήγει στην υφιστάμενη δεξαμενή αποθήκευσης νερού στον οικισμό της Δρυοπίδας. Περιλαμβάνεται επίσης η σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ, για την ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων ύδρευσης που θα κατασκευαστούν.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 30/06/2019 και λήξης η 31/12/2020. Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)".