Μύκονος: Αναβαθμίζεται το σύνολο του δημοτικού οδικού δικτύου προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ

Το είχαν πει... Και το έκαναν. Και απέδειξαν για μία ακόμη φορά ότι μπορούν χωρίς τους άλλους. Αναφερόμαστε στην προ μηνών απόφαση του Δήμου Μυκόνου να αναβαθμίσει το σύνολο του δημοτικού οδικού δικτύου του με ίδιους πόρους. Η πρώτη κίνηση; Στις 26 Απριλίου η Οικονομική Επιτροπή είχε δώσει το πράσινο φως για την πολυετή δαπάνη που αφορά συντηρήσεις και αποκαταστάσεις δρόμων της Μυκόνου συνολικού προϋπολογισμού 4.947.472,92€. 

Συγκεκριμένα και ανάλογα με το έτος θα διατεθούν τα ακόλουθα ποσά για την αποκατάσταση δημοσίων οδών:  Για το έτος 2018 1.000.000€ / Για το έτος 2019 1.500.000€ και για το έτος 2020 3.634.866 €.  Ο διαγωνισμός για την επιλογή του αναδόχου κατασκευής του έργου θα γίνει μέσω ανοικτής διαδικασίας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων.

Οπερ και εγένετο...  Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυκόνου, κατά την πρόσφατη συνεδρίασή της την 27η Ιουλίου 2018, ενέκρινε τα αποτελέσματα του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και Αποκατάσταση Δρόμων Δήμου Μυκόνου» ύψους σχεδόν 5.000.000 ευρώ συν ΦΠΑ, κατά τον οποίο αναδείχθηκε και ο προσωρινός ανάδοχος του έργου. Συνολικά εννέα (9) εταιρείες κατέθεσαν προσφορά.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες για τη συντήρηση και την ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων (ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις κλπ), καθώς και την ανακατασκευή πεζοδρομίων, ενώ αποτελεί  άμεση προτεραιότητα ως προς την υλοποίησή του.

Και όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Μυκόνου "Η εκπόνηση των κατάλληλων μελετών με συνολικές μετρήσεις σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο, διήρκεσε δύο χρόνια και πλέον βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, αφού λάβαμε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και εξασφαλίσαμε την χρηματοδότηση του έργου".