Νάξος - Δημοτικό Συμβούλιο: Εκτακτη συνεδρίαση για δάνειο ύψους 2,7 εκατ ευρώ

Δημοτικό Συμβούλιο Ναξος

Πως το αναφέρει στην πρόσκληση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων; «η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται για τη σύναψη δανείου για τα εν θέματι έργα, των οποίων η υλοποίηση είναι ζωτικής σημασίας για το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».

Μάλιστα… Και έτσι σήμερα, Τετάρτη 3 Μαρτίου και στις 11 το πρωί (έως τις 1 το μεσημέρι) το δημοτικό συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων θα συνεδριάσει … διά περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεομοιοτυπίας (fax) και τα θέματα είναι δύο… Ο δανεισμός από το Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους 2,75 εκατ. ευρώ για την εκτέλεση έργων που αφορούν την γεωτρήσεις και αγωγοί μεταφοράς νερού σε περιοχές Δαμαριώνα – Φιλωτίου αλλά και Σαγκρί – Βίβλο…. Δάνειο το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσει να εκτελεστούν τα έργα που έχουν ενταχθεί μέσα σε προγράμματα (βλ "Αντώνης Τρίτσης") και η μόνη ουσιαστικά υποχρέωση του Δήμου είναι να τηρηθούν οι προβλεπόμενες προθεσμίες και ρήτρες ώστε να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα...

Να σημειωθεί ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου έχει εγκρίνει ομόφωνα τις δύο δράσεις, σε συνεδρίαση που έγινε την 23η Φεβρουαρίου, οπότε έχουμε την αίσθηση ότι η συγκεκριμένη κίνηση θα είναι συνοπτικού χαρακτήρα…

Τα θέματα…

Λήψη απόφασης για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών  και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων, αντλιοστάσια και αγωγοί  μεταφοράς νερού Τ.Κ. Δαμαριώνα-Τ.Κ. Φιλωτίου και εξωτερικός αγωγός ύδρευσης και αντλιοστάσιο  δεξαμενής Κεραμείου Τ.Κ. Χαλκείου» (Υπ’ αρ. 49/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Λήψη απόφασης για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών  και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου: «Αγωγός μεταφοράς ακαθάρτων Τ.Κ. Σαγκρίου – Βίβλου» (Υπ’  αρ. 50/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).”

Ας δούμε τι αναφέρει η απόφαση για το δάνειο ύψους 1,9 εκατ ευρώ

«Εγκρίνει ως αναγκαία την σύναψη σύμβασης επενδυτικού δανείου συνολικού ποσού συνολικού ποσού € 1.960.000,00, για την εκτέλεση έργου «Αγωγός μεταφοράς ακαθάρτων Τ.Κ. Σαγκρίου -Βίβλου», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

1. Επιτόκιο χορήγησης:

*Σταθερό (ενδεικτικό) 1,91%για το 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, καθώς το ακριβές επιτόκιο από πόρους της ΕΤΕπ θα καθορίζεται κατά την ανάληψη του ποσού από την ΕΤΕπ.

* Σταθερό επιτόκιο 3,10%, για το 25% από το Τ.Π και Δανείων , ανεξάρτητα από το χρόνο συνομολόγησης καθώς αφορά στην εφαρμογή ενός ενιαίου προγράμματος χρηματοδότησης που αποπληρώνεται από το Π.Δ.Ε.

2.Διάρκεια εξόφλησης του δανείου :

15 χρόνια, με έναρξη εξυπηρέτησης την 1/1 του επομένου της ολοκλήρωσης του έργου ή της προμήθειας έτους, όπως προκύπτει από την σύμβαση ανάθεσης του έργου ή της προμήθειας.

3.Τρόπος χρηματοδότησης:

Α] κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό € 1.470.000,00

Β] κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, ποσό € 490.000,00

4.Τοκοχρεολυτική δόση:

Ενδεικτική Συνολική Εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση: € 77.134,09

α) € 56.585,98 Ενδεικτική εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 75%του ποσού του δανείου που θα προέλθει από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

β) € 20.548,11 Σταθερή εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 25% του ποσού του δανείου που θα προέλθει από πόρους του Τ.Π. & Δανείων

Τι ισχύει για το δάνειο ύψους 788.000 ευρώ

Εγκρίνει ως αναγκαία την σύναψη σύμβασης επενδυτικού δανείου συνολικού ποσού συνολικού  ποσού  €  788.000,00, για  την  εκτέλεση  έργου  «Ανόρυξη  υδρευτικών γεωτρήσεων, αντλιοστάσια και αγωγοί μεταφοράς νερού Τ.Κ. Δαμαριώνα –Τ.Κ. Φιλωτίου και εξωτερικός αγωγός ύδρευσης και αντλιοστάσιο δεξαμενής Κεραμίου Τ.Κ. Χαλκείου», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης

1.Επιτόκιο χορήγησης:

@ Σταθερό (ενδεικτικό) 1,91%για το 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, καθώς το ακριβές επιτόκιο από πόρους της ΕΤΕπ θα καθορίζεται κατά την ανάληψη του ποσού από την ΕΤΕπ.

@ Σταθερό επιτόκιο 3,10%, για το 25% από το Τ.Π και Δανείων, ανεξάρτητα από το χρόνο  συνομολόγησης  καθώς  αφορά  στην εφαρμογή  ενός  ενιαίου  προγράμματος χρηματοδότησης που αποπληρώνεται από το Π.Δ.Ε.

2.Διάρκεια εξόφλησης του δανείου:

@ 15χρόνια, με έναρξη εξυπηρέτησης την 1/1 του επομένου της ολοκλήρωσης του έργου ή της προμήθειας έτους, όπως προκύπτει από την σύμβαση ανάθεσης του έργου ή της προμήθειας.

3.Τρόπος χρηματοδότησης:  

Α]  κατά  75%  από πόρους  της  Ευρωπαϊκής  Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό € 591.000,00

Β] κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, ποσό € 197.000,00

4.Τοκοχρεολυτική δόση:

Ενδεικτική Συνολική Εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση: € 31.011,05

α) € 22.749,87 Ενδεικτική εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 75%του ποσού του δανείου που θα προέλθει από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

β) € 8.261,18 Σταθερή εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 25% του ποσού του δανείου που θα προέλθει από πόρους του Τ.Π. & Δανείων

Συνημμένα Αρχεία: 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News